Ανάπτυξη εργαλείων για την μελέτη της υπεροικογένειας των Subtilisin στα Apicomplexa (Toxoplasma gondii & Plasmodium)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη εργαλείων για την μελέτη της υπεροικογένειας των Subtilisin στα Apicomplexa (Toxoplasma gondii & Plasmodium)

Ταμπάκη, Ζωή (EL)
Tampaki, Zoe (EN)

Τα παράσιτα του φύλου των Apicomplexa έχουν αναπτύξει έναν ενδοκυτταρικό τρόπο ζωής, που τους εξασφαλίζει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και την κατάλληλη προστασία από το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή. Ο μηχανισμός εισβολής στα κύτταρα στόχους είναι μία πολύ γρήγορη, αλλά και πολύπλοκη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει την διαδοχική έκκριση πρωτεϊνικών προϊόντων από τα εξειδικευμένα εκκριτικά οργανίδια των Apicomplexa. Εκτεταμένες μελέτες του μηχανισμού εισβολής υποδεικούν τις πρωτεολύτικες τροποποίησεις πολλών από αυτά τα πρωτεϊνικά προϊόντα ως ιδιαίτερα σημαντικές για την επιτυχή είσοδο του παράσιτου στο κύτταρο στόχο. Επομένως, οι παρασιτικές πρωτεάσες και ιδιαίτερα οι πρωτεάσες με εξωκυτταρική λειτουργία αποτελούν σημαντικούς φαρμακευτικούς στόχους για το μπλοκάρισμα της εισόδου του παράσιτου στα κύτταρα αλλά και για την λεπτομερέστερη μελέτη του μηχανισμού εισβολής. Οι subtilisins πρωτεάσες σερίνης των παράσιτων έχουν ενοχοποιηθεί ως σημαντικά μόρια τροποποίησησς εμπλεκόμενα στον μηχανισμό εισβολής. Μία προσέγγιση που προσπαθούμε να αναπτύξουμε για την μελέτη των subtilisin πρωτεασών είναι η χρήση εξειδικευμένων αναστολέων πρωτεασών σερίνης, των σερπινών. Οι σερπίνες συνήθως ρυθμίζουν κρίσιμα πρωτεολυτικά φαινόμενα απενεργοποιώντας πρωτεάσες μιμούμενες το υποστρωμά τους. Για αυτό το λόγο προχωρήσαμε σε μεταλλαξογένεση της σερπίνης CAM του A. gambiae με τέτοιο τρόπο ώστε να μιμείται γνωστό υπόστρωμα της PfSUB1 καθώς και πιθανά υποστρώματα της PbSUB2 και TgSUB2. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2004-12-06
2004-11-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.