Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυν-ρύθμιση των IFNG και IFNGR1 στο γενωμικό επίπεδο
Co-regulation of IFNG and IFNGR1 at the genomic level

Δεληγιάννη, Χρυσούλα.

Τσατσάνης, Χρήστος
Σπηλιανάκης, Χαράλαμπος

Η ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος και η ανοσολογική απάντηση του ξενιστή στις μικροβιακές μολύνσεις βασίζονται στη μεταγραφική ενεργοποίηση και τη σίγηση ποικίλων γονιδίων. Χρησιμοποιώντας το σύστημα των άωρων CD4+ Τ, ΤΗ1 και ΤΗ2 λεμφοκυττάρων, εστιαστήκαμε στη μελέτη της μεταγραφικής ρύθμισης των γενετικών τόπων της Ιντερφερόνης-γ (Ifnγ, χρωμόσωμα ποντικού 10) και του υποδοχέα 1 της ιντερφερόνης-γ (IfnγR1, χρωμόσωμα ποντικού 10). Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζουμε ένα μοντέλο μονοαλληλικής ενδοχρωμοσωμικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο γενετικό τόπο της Ifnγ και αυτό του IfnγR1 στα κύτταρα όπου εκφράζεται ο υποδοχέας, δηλαδή τα άωρα CD4+ λεμφοκύτταρα. Ο έλεγχος της έκφρασης των γονιδίων Ifnγ και IfnγR1 στο επίπεδο του ενός κυττάρου φανέρωσε τη λειτουργική σημασία της αλληλεπίδρασης, αφού ο IfnγR1 εκφράζεται στα άωρα και τα TH1 κύτταρα κυρίως από το ένα αλληλόμορφο, το οποίο και συνεντοπίζεται με αυτό της Ifnγ. Οι αλληλεπιδράσεις προτείνεται ότι λαμβάνουν χώρα σε μεταγραφικά εργοστάσια, αλλά παρόλα αυτά είναι ανεξάρτητες της μεταγραφής. Τέλος, φαίνεται ότι η φυσική γειτνίαση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του γενικού πρωτεϊνικού παράγοντα ρύθμισης της πυρηνικής αρχιτεκτονικής CTCF, που στρατολογείται πιθανότατα μέσω του T-bet στο μη-μεθυλιωμένο αλληλόμορφο του υποδοχέα. (EL)
The development of the immune system and the host immune response to microbial infections rely on the transcriptional activation and silencing of multiple gene loci. By utilizing the differentiation system of naive CD4+, TH1 and TH2 lymphocytes, we focused on the transcriptional regulation of the interferon-γ (Ifnγ, mouse choromosome 10) and interferon-γ receptor 1 (IfnγR1, mouse chromosome 10) genes. So, in the present doctoral thesis we present a model whereby there are long range monoallelic intra-chromosomal associations between the IfnγR1 and Ifnγ loci, in cell types that express the receptor. Expression profile analysis revealed the functional significance of the co-localization, since IfnγR1 is expressed in naive CD4+ and TH1 cells from the allele that is in close physical proximity with the Ifnγ locus. Moreover, the interactions take place in transcription factories, but they are independent of transcription. Importantly, CTCF, a general transcription factor, seems to play a critical role to the aforementioned phenomena. Regarding the functional characterization of the underlying mechanism, here we provide evidence to support the hypothesis that CTCF is recruited to the non-methylated promoter region of IfnγR1 allele, possibly with the help of Τ-bet and sets a pattern of monoallelic co-localization and positive transcriptional regulation of the receptor gene locus. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


Ελληνική γλώσσα

2013-07-16


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.