Τεχνητή εκτροφή προνύμφης δάκου ελιάς [Bactrocera (=Dacus) oleae (Rossi), Diptera-Tephritidae]:αντικατάσταση βασικού υλικού υφής μίγματος (κυτταρίνη χρωματογραφίας) από προσφορότερα και/ή φθηνότερα υλικά. Τροφές Εκκίνησης και Περάτωσης προνυμφικού σταδίου, Επαναχρησιμοποίηση τροφών προνύμφης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤεχνητή εκτροφή προνύμφης δάκου ελιάς [Bactrocera (=Dacus) oleae (Rossi), Diptera-Tephritidae]:αντικατάσταση βασικού υλικού υφής μίγματος (κυτταρίνη χρωματογραφίας) από προσφορότερα και/ή φθηνότερα υλικά. Τροφές Εκκίνησης και Περάτωσης προνυμφικού σταδίου, Επαναχρησιμοποίηση τροφών προνύμφης

Κονσολάκη, Μαρίνα (EL)
Konsolaki, Marina (EN)

Στη σύνθεση του τεχνητού προνυμφικού υποστρώματος για την εκτροφή του δάκου της ελιάς χρησιμοποιείται κυτταρίνη χρωματογραφίας ως βασικό υλικό υφής, για την ενοποίηση των υπολοίπων συστατικών της τροφής και την δημιουργία της κατάλληλης υφής για την επιβίωση, δραστηριότητα και ανάπτυξη της προνύμφης. Σκοποί της παρούσας εργασίας ήταν η εύρεση υλικού, χαμηλού κόστους και εύκολα προσβάσιμου, για την αντικατάσταση της κυτταρίνης χρωματογραφίας, καθώς επίσης η ανάπτυξη μεθοδολογιών επαναχρησιμοποίησης, ή συστήματος τροφής εκκίνησης-τροφής περάτωσης οι οποίες θα ελάττωναν τόσο την χρήση κυτταρίνης όσο και τροφής γενικότερα, μειώνοντας έτσι το κόστος εκτροφής. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορα υλικά ως πιθανοί αντικαταστάτες της κυτταρίνης χρωματογραφίας. Τα αποτελέσματα ήταν μηδενικές ή χαμηλές αποδόσεις ως επι το πλείστον σε σύγκριση με την standard τροφή, όσον αφορά την απόδοση από αυγό σε νύμφη. Εντούτοις, ενθαρρυντικά αποτελέσματα είχαμε από τη χρήση της σπογγοπετσέτας vetex (+75% συντηρητικά) και του απορροφητικού χαρτιού (+75% συντηρητικά) αντί κυτταρίνης. Πρέπει όμως να σημειώσουμε το υψηλό κόστος του απορροφητικού χαρτιού που χρησιμοποιήθηκε. Ερευνήθηκαν εναλλακτικοί χειρισμοί, για τη μείωση της χρησιμοποιούμενης κυτταρίνης και του κόστους εκτροφής. Οι εναλλακτικοί χειρισμοί αφορούσαν τη μέθοδο Τροφή Εκκίνησης - Τροφή Περάτωσης (Starter-Finisher) και τη μέθοδο Επαναχρησιμοποίησης της τεχνητής τροφής προνυμφών (Recycling). Τα αποτελέσματα της μεθόδου Starter-Finisher με Starter την standard τροφή και Finisher τροφή με σπογγοπετσέτα vetex (+75% συντηρητικά) ή απορροφητικό χαρτί (+75% συντηρητικά) αντί κυτταρίνης, ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά σε σύγκριση με τον μάρτυρα. Ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα είχαμε και από την εφαρμογή της μεθόδου επαναχρησιμοποίησης της τροφής προνυμφών (Recycling) που αφορούσε στην επαναχρησιμοποίηση της τροφής προνυμφών είτε ως ενιαίας τροφής (καθ’ όλη τη διάρκεια του προνυμφικού σταδίου), είτε ως τροφής περάτωσης, μετά από προσθήκη νερού για την εξασφάλιση κατάλληλης υφής του υποστρώματος. Παρά τα ενθαρρυντικά του παρόντος πειραματισμού, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης αποτελεσματικού εναλλακτικού μίγματος εκτροφής προνύμφης χαμηλού κόστους. Δηλαδή την πλήρη αντικατάσταση της κυτταρίνης ή την επίτευξη σταθερών αποδόσεων σε συστήματα επαναχρησιμοποίησης τροφής ή συνδυασμού τροφής εκκίνησης-τροφής περάτωσης. (EL)
As of this moment, a major component in the artificial larval medium of olive fly is chromatography cellulose powder. A material of very high cost and difficult to find in the market today. Cellulose secures proper texture for larval survival, feeding activity and growth. The present study attempted to replace cellulose by material(s) of relatively low cost and easily available. A variety of materials were used as possible substitutes of cellulose powder, with zero or poor results compared to control treatment regarding the yield from egg to pupa. Nevertheless, encouraging results were achieved when cellulose was replaced by sponge towel vetex (+75% the preservatives of standard medium), and filter paper (+75% preservatives). The high cost of filter paper should be noted. Alternative treatments were investigated as well, to ensure substantial reduction of cellulose and rearing cost. These included the methodologies of Starter-Finisher and Recycling. The results obtained when the Starter-Finisher methodology was applied, with the standard diet as Starter, and vetex (+75% preservatives) or filter paper (+75% preservatives) as Finishers, were satisfactory, although of lower medium productivity compared to control. Particularly positive results were obtained with Recycling, i.e. complete reuse of larval medium for larval rearing, or reuse of larval medium as finisher. In both cases best results were obtained when water was added and thorough mixing was applied to ensure proper medium texture. Further research is needed in order to develop an effective low cost medium without cellulose powder as basic texture material. Also further research is needed to standardize larval medium Recycling and Starter-Finisher methodologies for the olive fruit fly mass rearing. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2005-03-01
2005-04-22


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.