Μελέτη των προγονικών ενδοθηλιακών κυττάρων σε νέους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοStudy of endothelial progenitor cells in young patients with diabetes mellitus Type I
Μελέτη των προγονικών ενδοθηλιακών κυττάρων σε νέους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι

Σημαντηράκη, Δέσποινα Ε.

Τσιλιμπάρης, Μιλτιάδης
Παπαδάκη, Ελένη
Γανωτάκης, Εμμανουήλ

Σκοπός: Η ανίχνευση ενδοθηλιακών προγονικών κυττάρων (endothelial progenitor cells, EPCs) στο περιφερικό αίμα νέων ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι (ΣΔ Ι) και η συσχέτιση αυτών με το στάδιο της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (ΔΑ). Υλικό & Μέθοδος: Δείγμα περιφερικού αίματος συλλέχθηκε και αναλύθηκε από 69 άτομα (μέση ηλικία: 27 έτη, εύρος:8-50): 39 ασθενείς με ΣΔ Ι, μέσης διάρκειας 16 έτη (εύρος: 2-31) , μέσης ηλικίας 26 έτη (εύρος:8-50) και 30 μάρτυρες χωρίς ΣΔ, με μέση ηλικία τα 28 έτη (εύρος:9-45). Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε βιομικροσκόπηση του προσθίου και οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού και φλουοροαγγειογραφία βυθού. Οι αλλοιώσεις της ΔΑ που διαπιστώθηκαν σταδιοποιήθηκαν σύμφωνα με την Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study (ETDRS). Η ανίχνευση των EPCs έγινε με κυτταρομετρία ροής χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πρωτογενή αντισώματα: anti- CD34, anti- CD45, anti-CD133 και anti-hVEGFR2. Αποτελέσματα: Πληθυσμός κυττάρων EPCs CD45-/CD34+/CD133+/hVEGFR2+ ανιχνεύτηκαν σε 31 από τα 69 άτομα (mean%:0.00042 SEM:0.00007). EPCs βρέθηκαν στο περιφερικό αίμα σε 20 από τους 39 ασθενείς (mean%:0.00054 SEM:0.00014). Πιο συγκεκριμένα EPCs ανιχνεύτηκαν σε 11/15 ασθενείς με PDR (mean%:0.00061 SEM:0.00013), σε 4/9 με αλλοιώσεις NPDR (mean%:0.00071 SEM:0.00039) και σε 5/15 ασθενείς χωρίς διαταραχές ΔΑ (mean%:0.00038 SEM:0.00026). Τέλος, EPCs βρέθηκαν σε 11 από τους 30 υγιείς μάρτυρες (mean%: 0.00026 SEM:0.00007). Συμπεράσματα: EPCs CD45-/CD34+/CD133+/hVEGFR2+ ανιχνεύτηκαν στο περιφερικό αίμα νέων διαβητικών ασθενών με ή χωρίς ευρήματα DR, καθώς και μη διαβητικών μαρτύρων. Η παρουσία EPCs στο περιφερικό αίμα φαίνεται να σχετίζεται με το στάδιο της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Η περαιτέρω μελέτη και η αποσαφήνιση του ρόλου των EPCs ενδέχεται να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την παθοφυσιολογία της διαβητικής μικροαγγειοπάθειας. (EL)
Purpose: To evaluate the presence of Endothelial Progenitor Cells (EPCs) in the peripheral blood of young patients with Diabetes Mellitus Type I (T1DM). Method & Material: Blood samples were collected and analyzed from 69 individuals (mean ageyears: 27, range:8-50): 39 patients with DM (mean DM duration-years: 16 (range:2-31)), mean age-years: 26(8-50) and 30 controls without DM mean age-years: 28 (range: 9-45). The presence of Diabetic Retinopathy (DR) was documented with slit lamp examination and fluorescence angiography, according to the Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) criteria. The EPCs were detected with flow cytometry using the following primary antibodies: anti-CD34, anti-CD45, anti-CD133 and anti-hVEGFR2. Results: Progenitor EPCs, defined as CD45-/CD34+/CD133+/VEGFR2+ cells, were detected in 31/69 samples (mean%: 0.00042, SEM:0.00007). 20/39 patients had EPCs detected in the periphery blood (mean%: 0.00054, SEM:0.00014). EPCs were detected in 11/15 patients with PDR (mean%: 0.00061, SEM:0.00013). Also, 4/9 patients with NPDR (mean%: 0.00071, SEM:0.00039) and 5/15 patients without clinically proven DR (mean%: 0.00038, SEM:0.00026) had detectable EPCs. Finally, circulating EPCs were identified in 11/30 individuals of the control group (mean%: 0.00026, SEM:0.00007). Conclusions: CD45-/CD34+/CD133+/hVEGFR2+ EPCs were detected in the peripheral blood of non diabetic persons and diabetic patients with or without evidence of DR. The presence of EPCs in the peripheral blood of young diabetics seem to correlate with the DR stage. Study of EPCs in these patients could offer significant information about the pathophysiology of diabetic microangiopathy. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου Ι
Προγονικά ενδοθυλιακά κύτταρα
Endothelial progenitor cells
Diabetes Mellitus Type I


Ελληνική γλώσσα

2015-03-31


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.