Εκπαιδευτική πολιτική και στρατηγικές αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκπαιδευτική πολιτική και στρατηγικές αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Σακελλαρίδης, Αθανάσιος

Ν. Παπαδάκης

Η εργασία αυτή προσπαθεί να διαφωτίσει και να ανιχνεύσει όλους εκείνους τους παράγοντες που επηρέασαν και που μάλλον συνεχίζουν να επηρεάζουν την εφαρμογή της αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή των εκπαιδευτικών και του έργου τους στην Ελλάδα, καθώς και τη σχέση και αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ αξιολόγησης και ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης τόσο το τι ισχύει σε νομοθετικό πλαίσιο για το συγκεκριμένο ζήτημα στη χώρα μας, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και μέσω των ερευνητικών δεδομένων μας, γίνεται μια προσπάθεια συσχέτισης των αντιδράσεων των εκπαιδευτικών της Π.Ε και συγκεκριμένα του Ν. Χανίων απέναντι στις πρόσφατες προσπάθειες εφαρμογής ενός νέου νόμου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, του ΠΔ 152/2013. Από την έρευνά μας προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί δε φαίνεται να παίρνουν γενικά αρνητική θέση απέναντι στην αξιολόγηση, με την προϋπόθεση όμως ότι θα λαμβάνονται υπόψη κάποιες παράμετροι για τις οποίες θεωρούν ότι παίζουν αρνητικό ρόλο τόσο στη διαδικασία αξιολόγησης όσο και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της. Πρέπει να επισημανθεί ότι η αλλαγή της πολιτικής κατάστασης που συντελέστηκε με την εκλογική διαδικασία τον Ιανουάριο του 2015, οδήγησε σε ένα άτυπο «πάγωμα» όλων των εξελίξεων που άπτονταν του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου της αξιολόγησης, όχι μόνο για το εκπαιδευτικό ανθρώπινο δυναμικό, αλλά για ολόκληρο το δημόσιο τομέα, χωρίς όμως να καταργήσει κανέναν εφαρμοστικό νόμο. Οι τοποθετήσεις και οι θέσεις-δεσμεύσεις της σημερινής κυβέρνησης περί διαβούλευσης, κατάργησης της τιμωρητικής αξιολόγησης με τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου «αποτίμησης», μένει να διαπιστωθούν στην πράξη, τόσο ως προς την εφαρμογή τους, όσο και ως προς το περιεχόμενο. (EL)
This thesis attempts to enlighten and detect all those factors that have affected and are still affecting the application of the assessment of human resources in Primary Education; that is, the educators and their work in Greece as well as the connection and interaction between the assessment and the Greek education policy. The legislative framework is being mentioned in relevance to the specific matter not only in our country but also in both a European and international level. In addition, through our research data, there is an attempt to connect the responses of the educators in Primary Education -more precisely in the Prefecture of Chania- towards the recent efforts of enforcing a new law which concerns the assessment of the educators (Presidential Decree 152/2013). In general... the educators don't seem to be unfavorable towards the assessment provided that certain parameters will be taken into account. These parameters are considered to play a negative role in both the process of assessment as well as the use of its results. Key words : Assessment, Education policy, Educators P.E., Primary Education, Presidential Decree 152/2013 (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2015


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Κοινωνιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.