Επικαιροποίηση μειωμένου χημικού σχήματος ατμοσφαιρικής χημείας της αέριας φάσης και χρήση του για την κατανόηση των διεργασιών παραγωγής και κατανάλωσης του Ο3

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Επικαιροποίηση μειωμένου χημικού σχήματος ατμοσφαιρικής χημείας της αέριας φάσης και χρήση του για την κατανόηση των διεργασιών παραγωγής και κατανάλωσης του Ο3

Γκουβούσης, Άγγελος

Κανακίδου, Μαρία

Η τροπόσφαιρα αποτελεί το χαμηλότερο τμήμα της ατμόσ φαιρας, το τμήμα στο οποίο λαμβάνουν χώρα όλες οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Είναι αναγκαίο λοιπόν να αποκτήσουμε μια καλύτερη κατανόηση της χημείας της και πώ ς αυτή μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας. Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό την κατανόηση των χημικών διεργασιών που συμβαίνουν στην τροπόσφαιρα, κυρίως όμως τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή και κατανάλωση του τροποσφαιρικού όζοντοςτο οποίο συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για τις ανάγκες της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο μηδενικών διαστάσεων το οποίο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού KPP (Kinetic preprocessor). Το πλεονέκτημα που μας έδωσε ένα τέτοιο μοντέλο είναι ο έλεγχος πολλών διαφορετικών καταστάσεων μέσα σε πολύ μικρό χρόνο. Τροποποιώντας τμήματα του μηχανισμού αντιδράσεων, καθώς και ανανεώνοντας τις σταθερές τους βασιζόμενοι στην πιο πρόσφατη βιβλιογραφία, μας δίνεται η δυνατότητα λήψης αποτελεσμάτων που να βρίσκονται κοντά στις πραγματικές. Χρησιμοποιήθηκαν αρχικές τιμές για οκτώ διαφορετικές πιθανές συνθήκες τέσσερις εκ των οποίων αντιστοιχούν σε εύκρατες περιοχές και άλλες τέσσερις σε τροπικές, επίσης καλύφθηκε και το ενδεχόμενο εκπομπών με κατάλληλες τροποποιήσεις του μοντέλου. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Greek

2017-11-23


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Πτυχιακές εργασίες*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)