Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδίαση Πολιτισμικών Κόμβων για τον Παγκόσμιο Ιστό: Η Περίπτωση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης
Design of Caltural Web Site: The Case of Historical Museum of Crete

Γιαννούλια, Ειρήνη

Οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και κυρίως τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας του Διαδικτύου, έχουν συμβάλει σημαντικά στις μέρες μας στην αναθεώρηση του τρόπου επικοινωνίας των μουσείων, και στον εμπλουτισμό του διαλόγου για την έννοια και το ρόλο τους στην σύγχρονη εποχή. Ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος του Παγκόσμιου Ιστού στη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς, συνίσταται όχι μόνο στη δυνατότητα πρόσβασης σε απομακρυσμένη πληροφορία, αλλά κυρίως στην ανάδειξη της πολλαπλότητας των σχέσεων ανάμεσα στα αντικείμενα, τους ανθρώπους και τις προεκτάσεις που μπορούν να δώσουν οι άνθρωποι σ? αυτά. Τίθεται έτσι η πρόκληση της συνεχούς ανασύνθεσης δημόσιων και ιδιωτικών συλλογών αλλά και της δημιουργίας εκ νέου εικονικών μουσείων, με βάση τα ποικίλα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες διαφορετικών κατηγοριών χρηστών. Κύριος στόχος μας κατά το σχεδιασμό ενός κόμβου για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, ήταν η ανάδειξη της ιστορικής του διάστασης μέσω της ανασύνθεσης των συλλογών του και της ένταξης των εκθεμάτων του στο ιστορικό τους πλαίσιο. Συσχετίζοντας τα εκθέματα του Ι.Μ.Κ. με γεγονότα, ιδέες και θεσμούς για τα οποία αποτελούν σημαντική ιστορική μαρτυρία, επιδιώξαμε να εμπλουτίσουμε τον παιδαγωγικό ρόλο του μουσείου και να προσφέρουμε στο χρήστη μ? ένα διαφορετικό τρόπο, μια συνοπτική εικόνα για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κρήτης. Εκτός όμως από την παράμετρο του ιστορικού χρόνου, προβλέψαμε μία εικονική ξενάγηση στις συλλογές του μουσείου έτσι όπως είναι οργανωμένες στο χώρο του Ι.Μ.Κ. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν αντιπροσωπευτικά εκθέματα των συλλογών καθώς και την αναλυτική τεκμηρίωση καθενός από αυτά, ενώ συγχρόνως έχουν τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να μάθουν περισσότερα για το ιστορικό τους πλαίσιο. (EL)
The capabilities of new information technologies and especially of the Internet and the World Wide Web have a significant impact on the quality of relationships museums establish with their visitors and considerably enrich the debate for museums meaning and role in the 21 century. As a matter of fact, the role of the WWW in cultural information management goes beyond accessibility of remote and distributed cultural resources: it makes possible to establish a multitude of relationships between people and cultural artefacts and therefore enabling a variety of interpretations by several individuals. The main challenge in this context is the continuous reconstruction of public and private cultural collections, as well as, the creation of virtual museums according to the interests and the expectations of different groups of users/visitors. In this master thesis we propose a Web site for the Historical Museum of Crete (H.M.C.) aiming to reposition already exhibited artifacts with respect to their historical context. By directly correlating the H.M.C. exhibits with historical events, ideas, and related institutions for which these artefacts constitute useful historical sources, we intend to enrich the pedagogical role of the museum and provide to users an alternative and attractive way to learn about the history and civilization of Crete. Besides the dimension of the historical time, we also foresee a virtual navigation of users within the museum collections as actually organized in the physical space of the HMC. In this way, visitors can discover representative exhibits of the collections; find detailed documentation for each of them while having the possibility to learn more about their historical context at any time. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2001


Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.