Ύπαρξη θεμελιώδους λύσεως διαφορικού τελεστή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Existence Of fundamental solution of a differential operator
Ύπαρξη θεμελιώδους λύσεως διαφορικού τελεστή

Γιαννάκη, Μαρία

Παπαδημητράκης, Μιχαήλ

Η θεμελιώδης λύση ενός διαφορικού τελεστή A είναι μια κατανομή F, η οποία ικανοποιεί την μη-ομοιογενή εξίσωση AF = δ (χ), όπου δ είναι η κατανομή Dirac. Η ύπαρξη θεμελιώδους λύσεως για οποιονδήποτε τελεστή A ,με σταθερούς συντελεστές, αποδείχθηκε απο τους Bernard Malgrange και Leon Ehrenpreis. (EL)
A fundamental solution for a linear differential operator A is a distri-bution F, which satisfies the in-homogeneous equation AF = δ(χ), where δ is the Dirac "delta function". The existence of a fundamen¬tal solution for any operator A with constant coefficients was shown by Bernard Malgrange and Leon Ehrenpreis. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Θεμελιώδης λύση

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-03-22


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.