Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ συχνότητα των καταγμάτων του άνω άκρου του μηριαίου στην Κρήτη
The incidence of the fracture of the upper femur in Crete

Γκιαουράκης, Γεώργιος Δ (EL)
Gkiaourakis, George D (EN)

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η εργασία αυτή βασίζεται σε 459 περιπτώσεις καταγμάτων του άνω άκρου του μηριαίου που νοσηλεύτηκαν σε ολόκληρη την Κρήτη το 1986. Μελετούνται η κατά φύλο και ηλικία συχνότητα και εντόπιση των διαφόρων τύπων καταγμάτων του άνω άκρου του μηριαίου και η συχνότητα τόσο στο γενικό πληθυσμό, όσο και σε ομάδες ηλικιών. Γίνεται σε συσχέτιση με ευρήματα ομοίων ερευνών από διάφορα μέρη του κόσμου. Η εργασία αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού αυτών των καταγμάτων, όσο και των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που τα συνοδεύουν. (EL)
The present study is based on 459 patients with fractures of the upper end of femur, created in the entire population of Crete during the year 1986. The incidence was studied in the general population as well as in age-groups of population according to the localization and sex. The findings are compaired witn similar of other geographic territories. This study is interesting because the number of patients with this kind of fracture is constantly increasing, resulting in social and economic problems. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

FRACTURE
ΣΥΧΝΟΤΗΣ
ΙΣΧΙΟ
INCIDENCE
SENILE
UPPER FEMUR
ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ
HIP


1988-06-01
1997-06-6


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.