Εξετάζοντας τον ρόλο των πρωτεϊνών p23 από τους ιούς GLRaV-Pr, GLRaV-5 και των πρωτεϊνών orf7 και orf8 από τον ιό LchV-1 ως καταστολέων της σίγησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εξετάζοντας τον ρόλο των πρωτεϊνών p23 από τους ιούς GLRaV-Pr, GLRaV-5 και των πρωτεϊνών orf7 και orf8 από τον ιό LchV-1 ως καταστολέων της σίγησης

Στασινού, Νιόβη

Καλαντίδης, Κρίτων

Ο μηχανισμός της RNA σίγησης είναι ένας θεμελιώδης μηχανισμός ρύθμισης της έκφρασης γονιδίων, συντηρημένος στους ευκαρυώτες. Στα φυτά παρατηρείται, μια σημαντική λειτουργία που προσφέρει άμυνα ενάντια σε εισβολές ιών. Από την πλευρά τους όμως, οι ιοί εξέλιξαν μηχανισμούς ώστε να παραπέμπουν αυτή την άμυνα των φυτών. Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς είναι η δημιουργία καταστολέων της σίγησης όπου με διαφορετικό τρόπο δράσης μεταξύ τους, επιτυγχάνουν να εμποδίσουν την άμυνα τον φυτών και συνεπώς να συνεχίστει η έκφρασή τους. Στην οικογένεια των ιών Closteroviridae ανήκουν τα γένη Closterovirus και Crinivirus, τα οποία είναι αρκετά μελετημένα αλλά και γένη όπως το Ampelovirus, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασθένεια της συστροφής του φύλλου, και το ακομα πιο πρόσφατα χαρακτηρισμένο γένος Velarivirus, στο οποίο ανήκει και ο ιός LchV-1, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την μικροκαρπία της κερασιάς, και για τα οποία γένη υπάρχουν διαθέσιμες λιγότερες πληροφορίες. Στη παρούσα εργασία σκοπός ήταν να ελεγχθούν οι πρωτεΐνες p23 των GLRaV-Pr (γονίδιο Man) και GLRaV-5 (γονίδιο LR5), ιών που ανήκουν στο γένος Ampelovirus καθώς και τα orf7 και orf8 από τον πρόσφατα απομονωμένο ιό LChV-1 για τυχόν κατασταλτική δράση εναντίων της RNA σίγησης. Τα γονίδια Man και LR5 κλωνοποιήθηκαν στον δυαδικό φορέα pART7-pART27, μετασχηματίστηκαν σε αγροβακτήρια και αγροεμποτίστηκαν σε φυτά Nicotiana benthamiana ώστε να συγκριθεί η δράση αυτών των πρωτεϊνών με την πρωτεΐνη p19 του Tombusvirus που αποτέλεσε τον θετικό μάρτυρα. Εν τέλει όμως δεν παρατηρήθηκε κάποια καταστολή της σίγησης αφού η GFP σταμάτησε να φθορίζει όπως έγινε και στους αρνητικούς μάρτυρες. Στο δεύτερο μέρος εξάχθηκε ολικό RNA από φύλλα κερασιάς και έγινε προσπάθεια για αντίστροφη μεταγραφή και απομόνωση των γονιδίων orf7 και orf8 από τον ιό LChV-1. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Agroinfiltration
RNA σίγηση
LR5


Ελληνική γλώσσα

2012-11-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.