Συμβολή στη γνώση βιολογικών και οικολογικών παραμέτρων των αυτόχθονων πληθυσμών της αθερίνας (Atherina boyeri, Risso 1810) & της ποταμοσαλιάρας (Blennius fluviatilis, Asso 1801) λίμνης Κουρνά Χανίων Κρήτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμβολή στη γνώση βιολογικών και οικολογικών παραμέτρων των αυτόχθονων πληθυσμών της αθερίνας (Atherina boyeri, Risso 1810) & της ποταμοσαλιάρας (Blennius fluviatilis, Asso 1801) λίμνης Κουρνά Χανίων Κρήτης

Τίγκιλης, Γιώργος
Tigkilis, George

Τσιμενίδης, Νικόλαος

Η μικρή φυσική λίμνη του Κουρνά βρίσκεται στη Δυτική Κρήτη στις παρυφές των Λευκών Ορέων. Τα τελευταία χρόνια λόγω αλλαγών στα υδρολογικά δεδομένα της περιοχής αλλά και αύξησης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων αυτή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Εκτός από την τουριστική ανάπτυξη, η περιοχή παρουσιάζει παράλληλα εξάπλωση της αρδευόμενης ελαιοκαλλιέργειας και της κτηνοτροφίας. Επίσης παρατηρούνται περιστατικά, όπως η πρόσφατη "τυχαία" εισαγωγή του ενός ξενικού είδους ιχθυοπανίδας, του κοινού χρυσόψαρου (Carassius auratus). 'Ολα αυτά τείνουν να διαταράξουν, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, την οικολογική ισορροπία του μοναδικού αυτού υδάτινου οικοσυστήματος της Κρήτης. Πρώτοι στον κατάλογο της απειλούμενης πανίδας της λίμνης οι μοναδικοί πληθυσμοί της αθερίνας (Atherina boyeri) και της ποταμοσαλιάρας (Blennius fluviatilis). Συνοπτικά η μελέτη των παραπάνω πληθυσμών κατέδειξε ότι ο πρώτος ανήκει στον λιμνοθαλάσσιο οικότυπο, με (Tlmax= 90 mm), το καλοκαίρι. Η περίοδος ωοτοκίας του είναι παρατεταμένη και η απόθεση αβγών τμηματικά από τις αρχές της Άνοιξης μέχρι το τέλος του Φθινοπώρου. Κύρια τροφή της αθερίνας αποτελούν α) τα κλαδοκεραιωτά της οικογένειας Chydoridae και β) τα έντομα (ώριμα και προνύμφες τους) με διαφορετική συχνότητα (fo) κατά εποχή. Παρόντα επίσης σε αξιόλογο ποσοστό συχνότητας εμφάνισης (fo) τα αβγά ψαριών, πιθανότατα του ίδιου είδους. Ο δεύτερος εμφάνισε TL=60 mm και φαίνεται να μην διαφέρει σε κάτι από τον αντίστοιχο της Τριχωνίδας. Το καλοκαίρι υπάρχει έντονη αναπαραγωγική δραστηριότητα σε αντίθεση με το χειμώνα (Τριχωνίδα) στον ίδιο βαθμό και για τα 2 φύλα, με φώλιασμα των αρσενικών σε βραχάκια της ρηχής παρόχθιας ζώνης. Στη διατροφή παρατηρείται μεγάλο ποσοστό κενότητας (V=34.8%), αλλά και υψηλό ποσοστό κανιβαλισμού αβγών (fo=20%). Κύριο ρόλο στη διατροφή πρέπει να παίζουν μικροσκοπικοί οργανισμοί, όπως τα διάτομα (40%) κ.α.) (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2001-07-26


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.