Οικολογικός χαρακτηρισμός και πρότυπα ποικιλότητας των υποθαλάσσιων σπηλαίων στην περιοχή της Ζακύνθου (κόλπος του Λαγανά)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοEcological evaluation and diversity patterns of submarine caves in Zakynthos (Laganas bay)
Οικολογικός χαρακτηρισμός και πρότυπα ποικιλότητας των υποθαλάσσιων σπηλαίων στην περιοχή της Ζακύνθου (κόλπος του Λαγανά)

Μαντζανή, Ελευθερία-Νίκη Γ.

Καρακάσης, Ιωάννης
Κωτούλας, Γεώργιος
Αρβανιτίδης, Χρήστος

Στη Μεσόγειο πολλές θαλάσσιες περιοχές έχουν οριστεί ως προστατευόμενες (MPAs: Marine Protected Areas) με σκοπό την προστασία των τύπων οικοτόπων που περικλείουν. Αυτοί οι τύποι οικοτόπων αποτελούν αντικείμενο μελέτης προκειμένου να αξιολογηθεί η οικολογική τους κατάσταση και να βρεθούν πιο αποτελεσματικοί τρόποι για την ορθολογική διαχείρισή τους. Σε αυτούς τους προστατευόμενους οικοτόπους ανήκουν και τα ενδιαιτήματα των βυθισμένων και ημιβυθισμένων θαλάσσιων σπηλαίων. Σπήλαια τέτοιου είδους αφθονούν στη Μεσόγειο. Στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας εξετάστηκαν δύο βυθισμένα και έξι ημιβυθισμένα θαλάσσια σπήλαια στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Οι δειγματοληψίες έγιναν με τη χρήση μη καταστρεπτικών φωτογραφικών δειγματοληπτικών τεχνικών και τα φωτογραφικά δείγματα αναλύθηκαν με κατάλληλο λογισμικό με σκοπό την εύρεση των ποσοστών κάλυψης των τάξων που αναγνωρίστηκαν. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα έγινε εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των σπηλαίων με τη χρήση ενός πρόσφατα προτεινόμενου δείκτη οικολογικής ποιότητας. Ταυτοποιήθηκαν επίσης και οι παράγοντες που διαμορφώνουν τα πρότυπα κατανομής των ειδών στα σπήλαια της Ζακύνθου με τη χρήση μη παραμετρικών στατιστικών αναλύσεων. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η οικολογική κατάσταση των σπηλαίων, με βάση τις τιμές του περιβαλλοντικού δείκτη που εφαρμόστηκε, δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματική τους εικόνα. Επιβεβαιώθηκε επίσης το γεγονός ότι κάθε σπήλαιο (ακόμη και γειτονικά) διατηρεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σε μεγάλο βαθμό εμφανίζοντας παράλληλα μια πλούσια και σημαντική βιοποικιλότητα. (EL)
In the Mediterranean Sea, several marine areas have been declared as protected areas (MPAs: Marine Protected Areas) in order for the encompassed habitats to be protected. The ecological status of this type of ecotope needs to be continuously monitored in order to find more effective ways for its sustainable management. Submerged and semi-submerged marine caves are included in several MPAs. These types of habitats are particularly abundant across the Mediterranean coasts. In this study two submerged and six semi-submerged marine caves of the National Marine Park of Zakynthos have been investigated. Non-destructive photographic sampling techniques (visual census) were used for their study. The photographic samples have been processed with specialized software in order to estimate the per cent coverage of benthic taxa. Considering the above data, the ecological status of the surveyed caves was estimated using a recent-introduced ecological index. Non-parametric statistical tests were used to determine the factors shaping the species distribution patterns of benthic communities. The results of this study revealed that the ecological condition of the surveyed caves is not adequately reflected with the selected ecological index used. It was also confirmed that each marine cave supports rich benthic biodiversity also maintaining idiosyncratic features. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές
Marine protected areas
Ecological evaluation
Οικολογική εκτίμηση
Υποθαλάσσια σπήλαια


Ελληνική γλώσσα

2016-11-18


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.