Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆμεσος προσδιορισμός των νιτρικών ιόντων σε φυτικούς ιστούς
Direct potentiometric analysis of nitrates in plant tissues

Γενιατάκης, Ευθύμιος
Geniatakis, Evthimios

Χανιωτάκης, Νικόλαος

Με την εργασία αυτή γίνεται άμεσος ποτενσιομετρικός προσδιορισμός των ΝΟ3-, σε ξηρή φυτική ύλη. Η εκχύλιση των νιτρικών γίνεται με ισχυρή ανάδευση, παρουσία ηλεκτροδίου στερεής επαφής (solid contact ISE), το οποίο καταγράφει τη φθίνουσα τάση, μέχρι να σημειωθεί η ελάχιστη τιμή της. Η ελάχιστη αυτή τιμή δυναμικού, που σημειώνεται ανάλογα με τη περιεκτικότητα των νιτρικών, σε χρόνο 3 - 10 min, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης των ΝΟ3- . Σε κατάλληλο οργανο, είναι δυνατή η απευθείας ανάγνωση της συγκέντρωσης . Εγιναν μετρήσεις για 4 διαφορετικά βάρη δείγματος, ήτοι: 50, 100, 150, 200 mg Εξετάστηκαν τρία διαφορετικά φυτικά υλικά : μαρούλι με υψηλά επίπεδα νιτρικών, compost φύλλων ελιάς με μέτρια επίπεδα και καφές με χαμηλό επίπεδο τιμών. Για κάθε δείγμα, έγινε δοκιμή ανάκτησης (recovery test). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αξιολογήθηκαν με βάση τη κλασική διαδικασία ανάλυσης με το επιλεκτικό ηλεκτρόδιο των νιτρικών. (EL)
This project presents a direct potentiometric determination of nitrates in dry plant tissues. Nitrate extraction is performed by stirring, in the presence of a solid -contact nitrate selective electrode. The electrode records the falling potential, until it reaches to the lowest value, after 3 - 10 min, depending on the concentration level of nitrates in the sample. The minimum potential value is used for the determination of nitrates. In a suitable calibrated ionometer, nitrate concentration in ppm or M can be displayed. Three different kinds of plant material have been analysed. Lettuce, with high concentration levels of nitrates, olive oil leaves with medium levels and coffee with low levels. The effect of sample mass in the precision of the method and electrode response time was evaluated. For each sample recovery test was performed. Nitrate values obtained by the direct method correlated with those obtained by the classic potentiometric method. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Plant nitrate
Nitrate analysis
Electrode
Ανάλυση νιτρικών ιόντων
Ηλεκτρόδιο νικτρικών
Ποτενσιομετρική ανάλυση
Νιτρικά σε φυτά
Potentiometric analysis


Ελληνική γλώσσα

2000-12-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.