Επίδραση του επαγγελματικού περιβάλλοντος στους πνεύμονες οδοντοτεχνιτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση του επαγγελματικού περιβάλλοντος στους πνεύμονες οδοντοτεχνιτών

Δρακωνάκης, Γεώργιος Εμμ (EL)
Drakonakis, George Em (EN)

Η πνευμονοκονίωση των οδοντοτεχνιτών έχει αναδειχθεί πρόσφατα σε πεδίο έρευνας των διάμεσων πνευμονικών νοσημάτων. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η εκτίμηση της συχνότητας της πνευμονοκονίωσης στους οδοντοτεχνίτες της «Ένωσης Οδοντοτεχνιτών Ηρακλείου». Μελετήθηκαν 51 οδοντοτεχνίτες, που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο σχετικό με το ατομικό αναμνηστικό και τα συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα, τις επαγγελματικές συνήθειες και την επαγγελματική έκθεση. Υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση, ακτινογραφία θώρακα, συμβατική και υψηλής ευκρίνειας υπολογιστική τομογραφία θώρακα. Εκτιμήθηκε επίσης η αναπνευστική τους λειτουργία με σπιρομέτρηση, μέτρηση των πνευμονικών όγκων και της διαχυτικής ικανότητας. Τα ευρήματα συγκρίθηκαν με 51 άτομα ομάδας σύγκρισης. Οι ακτινογραφίες 5 (9,8%) οδοντοτεχνιτών έδειξαν βλάβες πνευμονοκονίωσης. Με την υπολογιστική τομογραφία θώρακα απεκαλύφθησαν 11 (27,5%) οδοντοτεχνίτες με πνευμονικά οζίδια, που είχαν φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα. Οι μέσες τιμές των παραμέτρων της πνευμονικής λειτουργίας, ακόμα και στους οδοντοτεχνίτες με τη πνευμονοκονίωση, δεν διέφεραν από αυτές των ατόμων της ομάδας σύγκρισης. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές των τιμών των παραμέτρων της πνευμονικής λειτουργίας σε σχέση με το κάπνισμα, την έκθεση στα μέταλλα και στους άλλους παράγοντες στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Όμως οι οδοντοτεχνίτες που ανέφεραν συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα ήταν περισσότεροι από τα άτομα της ομάδας ελέγχου (p=0,008). Η αναφορά συμπτωμάτων σχετιζόταν με την μη χρήση συστημάτων εξαερισμού. Συμπεραίνεται ότι η επαγγελματική έκθεση των οδοντοτεχνιτών είναι συχνή αιτία (10%) πνευμονοκονίωσης. Αν και η πνευμονική λειτουργία δεν επηρεάζεται σημαντικά, απαιτούνται μακροχρόνιες μελέτες για τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της έκθεσης. Η χρήση προφυλακτικών μέτρων κρίνεται πλημμελής. (EL)
Pneumoconiosis among dental technicians has recently emerged as an area of research in interstitial lung disease. This study was carried out to estimate the prevalence of pneumoconiosis in dental technicians of the Heraklion Dental Technicians' Association. Fifty-one dental technicians completed an exposure history questionnaire and underwent a clinical examination, including chest radiographs, spirometric assessment of lung volume and diffusing capacity. Also they underwent conventional and high resolution computed tomography of thorax. Values were compared with 51 control subjects. Five dental technicians showed radiological evidence of pneumoconiosis. The prevalence of pneumoconiosis in this study was 9,8%. The 11 subjects with pulmonary nodules in the chest radiographs were increased to 22 by conventional and high resolution computed tomography of thorax. Mean lung function values of the dental technicians, even in those with pneumoconiosis, were not significantly different from controls. No significant changes in lung function parameters were associated with smoking, exposure to metals and other contaminants. Dental technicians, however, reported more frequently respiratory symptoms than controls (p=0,008). Symptoms were associated to the absence of a ventilation system. Our data suggest that pneumoconiosis is common (≈ 10%) in dental technicians due to inadequate prophylactic measures. Although pulmonary function was not fount affected longitudinal studies are needed to observe any long term effects. Key wards: Dental technicians, epidemiology, lung function, occupational exposure, pneumoconiosis (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


2003-02-19
2002-07-01


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.