Τοπικές περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες και πολιτική για τις χωματερές στην Ελλάδα : η περίπτωση της Κρήτης (1998-2010)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤοπικές περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες και πολιτική για τις χωματερές στην Ελλάδα : η περίπτωση της Κρήτης (1998-2010)

Λουκάκης, Άγγελος

Ε. Πετροπούλου
Μ. Κούση
Ν. Σερντεδάκις

Αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη των γεγονότων διαμαρτυρίας σχετικά με τη λειτουργία ή τη δημιουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κρήτη κατά την περίοδο 1998 – 2010. Εστιάζοντας στη διαμαρτυρία, στις λογικές και στις στρατηγικές που τη διέπουν καθώς επίσης και στο ρεπερτόριο της δράσης της, η μελέτη επιχειρεί να εφαρμόσει επιλεκτικά θεωρίες κοινωνικών κινημάτων με σκοπό να γίνουν κατανοητές οι ευκαιρίες και οι απειλές που διευκολύνουν την εμφάνιση της διαμαρτυρίας εναντίον εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων. Παρουσιάζεται επίσης σε συγκριτική οπτική το ευρωπαϊκό και ελληνικό νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των απορριμμάτων καθώς και οι ευκαιρίες που προσφέρει η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα. Η μέθοδος η οποία ακολουθήθηκε είναι η μελέτη γεγονότων διαμαρτυρίας. Τα άρθρα – αναφορές εντοπίστηκαν για κάθε νομό ξεχωριστά και χρησιμοποιήθηκε μία εφημερίδα καθημερινής κυκλοφορίας από κάθε νομό. Από την ανάγνωση των εφημερίδων προέκυψαν 198 άρθρα/αναφορές, εκ των οποίων 70 αναφορές αφορούν διαμαρτυρίες στο Νομό Ρεθύμνου, 20 στο Νομό Λασιθίου, 45 στο Νομό Ηρακλείου και τέλος, 63 στο Νομό Χανίων. Στη συνέχεια τα άρθρα κωδικοποιήθηκαν με τη χρήση δελτίου κωδικοποίησης, το οποίο αποτελείται από τρείς ενότητες. Από την πρώτη αντλούνται βασικές πληροφορίες, όπως ο τόπος, ο χρόνος και η πηγή της διαμαρτυρίας. Από τη δεύτερη συγκεντρώνονται στοιχεία που αφορούν τα χαρακτηριστικά της διαμαρτυρίας, όπως τον αριθμό των κινητοποιούμενων, την ταυτότητά τους και τις μορφές της δράσης τους και στην τρίτη αναλύονται τα αιτήματα των ακτιβιστών, η κατεύθυνση προς την οποία εγείρεται η κινητοποίηση καθώς και οι αντιδράσεις των προκαλούμενων. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με τη χρήση SPSS. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Κοινωνικά κινήματα
Πολιτικές ευκαιρίες
Γεγονότα διαμαρτυρίας
Κρήτη
Διαχείριση απορριμάτων


Ελληνική γλώσσα

2012


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Κοινωνιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.