Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατικότητα : μια προσπάθεια διερεύνησης αιτιώδους σχέσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατικότητα : μια προσπάθεια διερεύνησης αιτιώδους σχέσης

Γιαννοπούλου, Νικολίτσα Γ

Ο. Θεμελή

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις μαθησιακές δυσκολίες ανηλίκων και την εκδήλωση παραβατικών συμπεριφορών. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη ανάμεσα στις μαθησιακές δυσκολίες και την παραβατικότητα. Οι μαθησιακές δυσκολίες περιλαμβάνουν ένα σύνολο διαταραχών με εμφανή ελλείμματα στη μάθηση ή και τη γλώσσα και δημιουργώντας προβλήματα στην προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο, καταλήγοντας στη σχολική αποτυχία. Η σχολική αποτυχία και οι χαμηλές επιδόσεις των παιδιών οδηγούν στην εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς και προβλημάτων συναισθήματος. Για την πραγματοποίηση της παρούσας εργασίας έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση και συλλέχθηκαν βιβλία και άρθρα, ελληνικά και ξενόγλωσσα. Οι περισσότερες έρευνες εστίαζαν το ενδιαφέρον τους στην ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στις μαθησιακές δυσκολίες και την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς. Τα ευρήματα των προηγούμενων ερευνητικών άρθρων και βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων σχετικά με τη συσχέτιση μαθησιακών δυσκολιών και παραβατικότητας υποδεικνύουν την ανάγκη για παρέμβαση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης όχι μόνο στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας αλλά και στην παρέμβαση σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, καθώς είναι ένας τρόπος να μειωθούν τα επίπεδα παραβατικότητας των ανηλίκων μελλοντικά. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Learning difficulties
Μαθησιακές δυσκολίες
Speech difficulties
Παραβατικότητα
Ανήλικοι
Juvenile delinquency
Juvenile Justice, Administration of
Σύστημα ποινικής δικαιοσύνης
Γλωσσικές δυσκολίες


Ελληνική γλώσσα

2014


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.