Defining the needs of ICU patients families in a suburban-rural Greece population aprospective conort study.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσδιορισμός των αναγκών των συγγενών όσων νοσηλεύνται σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου της περιφέρειας Κρήτης
Defining the needs of ICU patients families in a suburban-rural Greece population aprospective conort study.

Χατζάκη, Μαρία

Μπούμπας, Δημήτριος
Τζανάκης, Νικόλαος
Κονδύλη, Ευμορφία
Κουγιουμουτζάκης, Ιωάννης
Ασκητοπούλου, Ελένη
Παπαϊωάννου, Αλεξία
Γεωργόπουλος, Δ.

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καθορίσει/προσδιορίσει τις ανάγκες των συγγενών των ασθενών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), μελετώντας ένα ημιαστικό-αγροτικό περιβάλλον, όπως είναι αυτό της Κρήτης. Ερευνητικό υπόβαθρο: Οι οικογένειες των ασθενών των ΜΕΘ, έχουν ιδιαίτερες/διαφορετικές ανάγκες οι όποιες χρήζουν προσοχής από την ιατρική ομάδα της ΜΕΘ. Οι τρέχουσες έρευνες έχουν κυρίως επικεντρωθεί στη μελέτη οικογενειών, προερχόμενων από αστικά κέντρα, γεγονός που σημαίνει ότι τα αποτελέσματά τους. Ίσως να μην είναι εφαρμόσιμα σε άλλους πληθυσμούς. Σχεδιασμός: Προοπτική Μελέτη Μέθοδοι: Υποκείμενα: Τα μέλη των οικογενειών των ασθενών που νοσηλεύονται στην ΜΕΘ για πάνω από 48 ώρες, σε συνολική διάρκεια έρευνας 18 μηνών, στην μικτή ιατρική-χειρουργική, κλειστού τύπου ΜΕΘ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, χωρητικότητας 11 κλινών. Ερωτηματολόγιο: Η ελληνική μετάφραση του Critical Care Family Need Inventory (CCFNI), το οποίο αποτελείται από 45 ερωτήσεις και οι οποίες καλούνται να διερευνήσουν τις ανάγκες των συγγενών, γύρω από τους τομείς της πληροφόρησης, του διαβεβαίωσης, της προσέγγισης, της υποστήριξης και της άνεσης/διευκόλυνσης. Κάθε ερώτηση, βαθμολογήθηκε βασισμένη στη δημιουργία τετράβαθμης κλίμακας. (από 1 = 113 πολύ σημαντικό έως 4 = καθόλου σημαντικό). Από τους συμμετέχοντες, ζητήθηκε επίσης να καθορίσουν την πιο σημαντική ανάγκη για αυτούς από το σύνολο των 45 ερωτήσεων του CCFNI καθώς και να συμπληρώσουν μια φόρμα με βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά. Αποτελέσματα: 230 (65%) μέλη οικογενειών ασθενών που νοσηλεύονταν στην ΜΕΘ, συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Ο μέσος όρος βαθμολογίας (σημαντικότητας) για κάθε μια από τις 45 ερωτήσεις ποικίλε από 1.03-3 (στην δοσμένη κλίμακα από 1: πολύ σημαντικό έως 4: καθόλου σημαντικό). 14 ερωτήσεις αξιολογήθηκαν από τους ερωτώμενους ως πολύ σημαντικές (μέσος όρος < 1.25). Οι ερωτήσεις στην κατηγορία «Διαβεβαίωση» ξεχώρισαν συνολικά ως πολύ σημαντικές, ανεξάρτητα από το κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων. Επίσης, οι συμμετέχοντες με χαμηλότερο εκπαιδευτικό και κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο αξιολόγησαν τις ερωτήσεις στον τομέα «Υποστήριξη» ως πιο σημαντικές από αυτούς με υψηλότερο επίπεδο.. Συμπέρασμα: αυτόν τον ιδιαίτερο ημιαστικό-αγροτικό πληθυσμό η έρευνα κατάφερε να αναδείξει τόσο «οικουμενικές ανάγκες» σχετιζόμενες με τον τομέα reassurance, όσο και συγκεκριμένες ανάγκες στον τομέα support, σε σχέση με το εκπαιδευτικό και κοινωνικό- οικονομικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων.. Εφαρμογή στην πράξη: Τόσο η αναγνώριση, όσο και η εφαρμογή ανάλογων πρακτικών ώστε να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας και της επικοινωνίας από την πλευρά της ιατρικής ομάδας της ΜΕΘ προς τους συγγενείς των ασθενών. (EL)
Measuring oral health quality of life in situations of emergency dental care. WHO defines Quality of Life as individuals’ perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex way by the person's physical health, the psychological state, the level of independence, the social relationships, the personal beliefs and their relationship to salient features of their environment. According to the literature review, oral diseases have the same psychosocial effect on our lives whilst they are not an instant threat to our lives and as severe as other diseases. The term “Oral Health-related Quality of Life” (OHRQoL) is a multidimensional concept that captures oral symptoms and mouth function as well as patient’s perspective on the effects of dental diseases on his or her life quality. As a result OHRQoL is reliant on socioeconomical situation, the individual’s perspective on oral health and the present condition of his or her oral health. Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης 8 As a postgraduate student of the masters program “Public Health and Management of Health” I will try to shed some light on certain aspects concerning the OHRQoL. The aim of the present is to investigate which factors of oral health status can influence the quality of life. The literature review reveals essential research on the effects of oral health on an individual’s quality of life, the emotional and psychosocial consequences of the oral diseases as well as the cost of those effects for the individual and the state. Sheiham (2005) investigates the effect of oral health on general health and quality of life. He claims that every year millions of working hours are lost because of oral health problems. Furthermore, oral health affects general health by causing considerable pain and suffering and by changing what people eat, their speech and their quality of life and well-being. Slade and Spencer (1994) introduced the Oral Health Impact Profile (OHIP), a questionnaire, a scaled index of the social impact of oral disorders, which draws on a theoretical hierarchy of oral health outcomes. The OHIP offers a reliable and valid instrument for detailed measurement of the social impact of oral disorders. A number of researches have used the OHIP as a research instrument. Stamadianos et al (2005), for example, showed that the OHIP offers as a reliable and valuable research tool and can be adapted in order to address the greek population. Vlasiadis et al (2008) suggest that the problems related to oral health affect the quality of life by reducing the physical functions, social life and patient’s self esteem. They claim that the evaluation of OHRQoL must be made with simple and reliable methods that are amenable to Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης 9 statistical analysis. The evidence concerning quality of life should be collected through a standardized procedure such as a national or an electronic hospital registry. A more detailed view of the evaluation tools is needed in order to render them more usefully and effectively. This can be achieved through training and by selecting the most appropriate evaluation method for every individual case. The aim of my study is to estimate the level of the QoL in relation to the oral health of patients who proceed to the Emergency Department of the University Hospital of Heraklion (PAGNI). The present research is going to focus on these questions: • Do the patients think that their quality of life is affected by coming to the Emergency Department of the PAGNI Hospital? • Which social and demographic factors affect the quality of life? • To what extent the oral health condition and the problem the patient has take effect on his or her life? • Is there any linking of the results with the DMFT index? The research has taken place at the Department of Dentistry in the University Hospital of Heraklion (PAGNI). The participants were patients who proceeded in the Hospital to the Emergency Department (TEP) looking for urgent dental care. After having been treated, the patients were informed about the aim of the research and were asked to give their informed consent in order to participate in the research. Face to face interviews were conducted in order to ensure that all the questions Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης 10 are answered and the patient understands all the questions. The questionnaire is anonymous. In the first page the patient is asked to provide some personal information such as the sex, the age, the educational status, the time and the oral health problem that led him or her to the Emergency Department. After that there was an examination and the dentist fills a specific form in order to set down all the details about the mouth condition, the former dental problems, teeth extractions etc. in order to estimate the DMFT index. In the end, the patient filled the OHIP-14 questionnaire. The questionnaire consists of fourteen questions with the same validity according to Linkert scale. For the use of the OHIP questionnaire official consent was given by the researchers who introduced it, Slade, G.D and Spencer, J.A. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Nursing
Critical care
Family needs
CCFNI


Ελληνική γλώσσα

2010-12-14


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.