Αποκατάσταση κερατοειδούς μετά από τη διακοπή χρήσης φακών επαφής

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Αποκατάσταση κερατοειδούς μετά από τη διακοπή χρήσης φακών επαφής

Georgiadou, Stella
Γεωργιάδου, Στέλλα

Γκίνης, Χαρίλαος
Πλαϊνης, Σωτήρης
Παλλήκαρης, Ιωάννης

Το ιστορικό χρήσης φακών επαφής, είναι συχνό σε ασθενείς υποψηφίους για διαθλαστική χειρουργική. Οι ασθενείς μπορεί να φορούν φακούς επαφής για πολλά χρόνια. Έχει αναφερθεί ότι η χρήση φακών επαφής, μπορεί προσωρινά να προκαλέσει ανωμαλία στην επιφάνεια του κερατοειδή και μεταβολές στη φυσιολογία του. Οι φακοί επαφής μπορεί να δημιουργήσουν προσωρινή αλλαγή στην τοπογραφία του κερατοειδή, μεταβολή στη διάθλαση του οφθαλμού, οίδημα στον κερατοειδή, με συνέπεια την αύξηση του πάχους του, ή σε άλλες περιπτώσεις λέπτυνση λόγω πίεσης του φακού στον κερατοειδή. Είναι σημαντικό να διακοπεί η χρήση φακών επαφής, ώστε να επιτραπεί στον κερατοειδή να σταθεροποιηθεί πριν τη διαθλαστική επέμβαση. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να υπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται για την αποκατάσταση του κερατοειδή μετά τη διακοπή της χρήσης μαλακών φακών επαφής. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις διάθλασης, τοπογραφίας κερατοειδούς, εκτροπών του οφθαλμού και πάχους κεντρικού κερατοειδούς σε 9 χρήστες μαλακών φακών επαφής (18 πειραματικούς οφθαλμούς), αμέσως μετά την αφαίρεση των φακών (1η ημέρα) και σε διαστήματα 2, 4, 8, 11 και 15 ημερών μετά την αφαίρεση. Οι ίδιες μετρήσεις και στα ίδια χρονικά διαστήματα πραγματοποιήθηκαν και σε 9 μη χρήστες φακών επαφής (18 μάρτυρες). Βρέθηκε μεταβολή μόνο της παχυμετρίας του κερατοειδή και των εκτροπών υψηλής τάξης με το χρόνο στους πειραματικούς οφθαλμούς σε σχέση με τους μάρτυρες (p < 0.05). Το πάχος του κερατοειδή σταθεροποιήθηκε μεταξύ 4ης και 8ης ημέρας από την αφαίρεση των φακών επαφής. Βρέθηκε διαφορά στη μέση καμπυλότητα του κερατοειδή ανάμεσα στις δύο ομάδες εξεταζόμενων (p < 0.05). Θα μπορούσε να προταθεί αφαίρεση των μαλακών φακών επαφής κατά μέσο όρο 8 ημέρες πριν τη διαθλαστική επέμβαση. Παρ’ όλα αυτά απαιτείται περαιτέρω έρευνα με μεγαλύτερο δείγμα μετρήσεων και έλεγχο περισσότερων παραμέτρων που αφορούν το είδος του φακού επαφής και το ιστορικό του εξεταζόμενου. (EL)
History of contact lens wear is frequent in refractive surgery candidates. Patients may have been wearing lenses for many years. It has been reported that contact lens wear can temporarily distort corneal surface shape and physiology. There is supporting evidence for permanent contact lens – induced changes in corneal topography, transient changes in the refractive error, and transient corneal edema (leading to increased corneal thickness). Moreover, there have been reports of permanent decrease in corneal pachymetry possibly due to the long-term hypoxia, leading to keratocyte loss and suppression of the collagen production function. Prior refractive surgery, it is important to discontinue lens wear and allow the cornea to reach a stable state in order to exclude transient changes from the preoperative measurements. The purpose of the study is to evaluate the transient changes in corneal geometry following the discontinuation of soft contact lens wear. Eighteen normal eyes and eighteen eyes that used soft contact lenses as primary means for refractive error correction were enrolled in this study. Refractive error, corneal topography, monochromatic aberrations and central corneal thickness measurements were performed immediately after discontinuation (day 1) and at each visit on days 2, 4, 8, 11 and 15. We found changes in the pachymetry of the cornea and in the high order aberrations over time between the two groups (p < 0.05). Corneal thickness was stabilized between the 4th and the 8th day after discontinuation. The dioptric range for the two main keratometric axes in the contact lens wearers group was slightly lower than in the noncontact lens wearers group (p < 0.05). It is suggested that a time interval of approximately 8 days is required for cornea in order to reach a stable condition following contact lens wear discontinuation. In refractive surgery candidates, preoperative measurements -and specifically refraction and pachymetry- should be performed after this time interval. Future studies enrolling more subjects, and associating the transient changes with different soft contact lens types and materials could provide could provide more reliable results on the temporal characteristics of these transient changes and moreover provide insight into the physiological mechanisms involved. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Cornea
Contact Lenses
Ophtalmology
Κερατοειδής
Φακοί επαφής
Οφθαλμολογία


Greek

2006-11-20
2006-03-22


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)