Εντοπισμός της πρωτεΐνης Fras1 στον εγκέφαλο εμβρύων ποντικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εντοπισμός της πρωτεΐνης Fras1 στον εγκέφαλο εμβρύων ποντικών

Μακρυγιαννάκης, Κωνσταντίνος

Χαλεπάκης, Γεώργιος

Η βασική μεμβράνη αποτελεί ένα εξωκυττάριο σχηματισμό που οριοθετεί τους ιστούς και λειτουργεί ως φραγμος για την ανεξέλεγκτη διέλευση μακρομορίων, παγιδεύοντας σηματοδοτικά μόρια και αυξητικούς παράγοντες. Σε αυτήν την περιοχή εντοπίζεται μια πρωτεΐνη του εξωκυττάριου χώρου, η Fras1 (Fraser syndrome protein 1), που κωδικοποιείται από το γονίδιο Fras1. Η πρωτεΐνη Fras1 εντοπίζεται στην βασική μεμβράνη όλων των επιθηλιακών δομών του ποντικού κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη. Σε Fras1-/- έμβρυα ποντικού παρατηρούνται υπο-επιδερμικές αιμορραγικές φουσκαλίδες στην κεφαλή και τα άκρα καθώς και δυσπλασία ή ακόμα και αγενεσία των νεφρών. Τα ενήλικα ποντίκια παρουσιάζουν συνδακτυλία και κρυπτοφθαλμία. Ο φαινότυπος αυτός εμφανίζεται και σε μια κατηγορία μεταλλαγμάτων ποντικού που ονομάζονται ‘bleb’. Μια από τις 5 bleb μεταλλαγές, η blebbed έχει αποδοθεί στο γονίδιο Fras1. Επίσης, μεταλλάξεις του Fras1 έχουν ανιχνευτεί σε ασθενείς με σύνδομο Fraser. Το βασικό θέμα της εργασίας ήταν να ερευνήσουμε σε ποιές περιοχές εντοπίζεται η πρωτεϊνη Fras1 στον εγκέφαλο ποντικών. Πειράματα RNA in situ σε εγκεφάλους ενηλίκων ποντικών είχαν αποκαλύψει διάφορες περιοχές που εντοπίζεται το RNA του Fras1 στο κεντρικό νευρικό σύστημα, οπως ο αμυγδαλοειδής πυρήνας, ο ιππόκαμπος και ο φλοιός. Δεν ήταν όμως δυνατόν να εντοπιστεί η πρωτεΐνη Fras1 στις περιοχές αυτές. Για τον εντοπισμό της Fras1 εκμεταλλευτήκαμε τα ποντίκια Fras1-/- στα οποία το λειτουργικό γονίδιο Fras1 έχει αντικατασταθεί από το γονίδιο της β-γαλακτοσιδάσης. Συνεπώς, ανιχνεύοντας της πρωτεΐνη β-γαλακτοσιδάση εντοπίζουμε έμμεσα τα κύτταρα που συνθέτουν την Fras1. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στον εγκέφαλο εμβρύων ποντικού η β-γαλακτοσιδάση ανιχνεύεται μόνο στο χοριοειδές πλέγμα. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Μεταλλαγές BLEB
βασική μεμβράνη
FREM1
FREM2
FREM3


Ελληνική γλώσσα

2012-02-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.