Βιβλιοθήκη ελαφρών γραφικών διαλογικών αντικειμένων στην C++ με δικτυακή υλοποίηση σε Java

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
A library of proxy user interface objects in C++ with a remote implementation in Java
Βιβλιοθήκη ελαφρών γραφικών διαλογικών αντικειμένων στην C++ με δικτυακή υλοποίηση σε Java

Μπέρδος, Νικόλαος Κ (EL)
Berdos, Nikolaos K (EN)

Στην κοινωνία της πληροφορίας είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος. Σήμερα οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους μία μεγάλη ποικιλία από υπολογιστικές συσκευές σταθερές και κινητές, οι οποίες έχουν τόσο τη δυνατότητα να δημιουργούν γραφικές διεπαφές όσο και να προσφέρουν πρόσβαση σε δίκτυα επικοινωνιών. Η δημιουργία γραφικών διεπαφών όμως δεν είναι μία εύκολη υπόθεση μιας και απαιτεί τη γνώση και χρήση εργαλείων τα οποία είναι διαφορετικά για κάθε πλατφόρμα. Οι μέχρι τώρα προσεγγίσεις δεν προσφέρουν κάποια ανεξαρτητοποίηση ανάμεσα στο τμήμα του κώδικα που αφορά την εφαρμογή και αυτό της γραφικής διεπαφής. Το γεγονός αυτό κάνει πιο δύσκολη την ανάπτυξη προγραμμάτων όπου εφαρμογή και διεπαφή τρέχουν σε διαφορετικές συσκευές. Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται η σχεδίαση και η υλοποίηση μιας βιβλιοθήκης ελαφρών γραφικών διαλογικών αντικειμένων στην C++ η οποία δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούνται δυναμικά τα γραφικά αντικείμενα σε απομακρυσμένες υπολογιστικές συσκευές. Η υλοποίηση τους γίνεται σε Java ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα σε όλες τις πλατφόρμες. Παράλληλα αναπτύχθηκε η απαραίτητη υποδομή η οποία εξασφαλίζει τη δικτυακή επικοινωνία μεταξύ εφαρμογής και διεπαφής καθώς και ένας ευέλικτος μηχανισμός που είναι υπεύθυνος για την ενσωμάτωση διαχειριστών γεγονότων αλλά και την κλήση μεθόδων. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται στους προγραμματιστές μία πλήρως λειτουργική βιβλιοθήκη, πλούσια σε γραφικά αντικείμενα, σε μεθόδους και σε διαχειριστές γεγονότων, έτσι ώστε να μπορούν να κατασκευάσουν εύκολα διαλειτουργικές και διαδραστικές διεπαφές χρήστη σε οποιαδήποτε συσκευή που διαθέτει πρόσβαση στο δίκτυο. (EL)
In the information society, the capability of having access to information is necessary at any time, and at any place. Today’s users own a big variety of desktop or mobile personal computer devices, which have the ability to create graphical user interfaces and to offer access to communication networks. However, the creation of graphical user interfaces is not an easy matter and requires the deployment of tools which differ from platform to platform. Furthermore, approaches that have been made so far do not offer separation between the application and the graphical user interface. This fact makes rather difficult the development of software where application code and the interfaces run in different devices. This work presents the design and implementation of a library of proxy user interface objects in C++, which provides the ability to create dynamically these proxy objects in remote devices. The network implementation is developed in Java language, so that the interoperability between all platforms can be ensured. Moreover, a completely functional library is provided, which ensures the network communication between the application and the graphical user interface, as well as a flexible mechanism, which is responsible for incorporating event listeners and methods. In this way, programmers are presented with a full functional library, abundant in graphical objects, in methods and in event listeners, so that they can easily develop functional and interactive user interfaces, for any device that has access to a communication network. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

2004-05-14
2004-04-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.