Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνίχνευση και αντιμετώπιση περιστατικών απάτης στην παραοικονομία
Detecting and Defending Against Fraud in the Underground Economy

Ζάρρας, Απόστολος Νικόλαος

Μαρκάτος, Ευάγγελος

Οι διαδικτυακές διαφημίσεις παρέχουν έναν ισχυρό μηχανισμό στους διαφημιστές ώστε να μπορούν να απευθυνθούν αποτελεσματικά στους χρήστες του Διαδικτύου. Οι διαφημίσεις αυτές, μπορούν να προσαρμοστούν με βάση τη συμπεριφορά περιήγησης του χρήστη, τη γεωγραφική του θέση, και τα προσωπικά του συμφέροντα. Υπάρχει σήμερα μια αγορά πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία στηρίζεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις και η οποία αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων για μερικές από τις πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες του Διαδικτύου. Προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στις τεράστιες απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και στη διαχείριση των σύνθετων σχέσεων μεταξύ των διαφημιστών και των εκδοτών (π.χ., ιστοσελίδες που φιλοξενούν μια διαφήμιση), προσλαμβάνονται "αγορές" γνωστές και ως "συναλλαγές διαφημίσεων". Οι "συναλλαγές διαφημίσεων" επιτρέπουν στους εκδότες (πωλητές διαφημιστικού χώρου) και στους διαφημιζόμενους (αγοραστές του εν λόγω διαφημιστικού χώρου) να δημοπρατήσουν δυναμικά κίνηση μέσω των δικτύων διαφήμισης, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών από όλους τους συμμετέχοντες. Δυστυχώς, η πολυπλοκότητα των συστημάτων αυτών οδηγεί σε κατάχρηση του συστήματος από τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου, οι οποίοι κερδοσκοπούν σε βάρος των διαφημιστών. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε μια λεπτομερή εικόνα για το πώς μια από τις μεγαλύτερες "συναλλαγές διαφημίσεων" λειτουργεί, καθώς επίσης και τα ζητήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζει, παρατηρώντας τα από τη σκοπιά ενός μέλους του δικτύου διαφήμισης. Πιο συγκεκριμένα, αναλύουμε ένα σύνολο δεδομένων που περιέχει πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από το συγκεκριμένο δίκτυο διαφήμισης. Επιπλέον, εξετάζουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται από ένα διακομιστή διοίκησης και ελέγχου που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία ενός botnet, εξειδικευμένου στο να διαπράττει διαφημιστικές απάτες κατά της "συναλλαγής διαφημίσεων" που εξετάζουμε. (EL)
Online advertisements (ads) provide a powerful mechanism for advertisers to effectively target web users. These ads can be customized based on a user's browsing behavior, geographic location, and personal interests. There is currently a multi-billion dollar market for online advertising, which generates the primary revenue for some of the most popular web sites on the Internet. In order to meet the immense market demand, and to manage the complex relationships between advertisers and publishers (i.e., the web site hosting an ad), marketplaces known as ad exchanges are employed. These exchanges allow publishers (sellers of ad space) and advertisers (buyers of this ad space) to dynamically broker traffic through ad networks to efficiently maximize profits for all parties. Unfortunately, the complexities of these systems invite a considerable amount of abuse from cybercriminals, who profit at the expense of the advertisers. In this thesis, we present a detailed view of how one of the largest ad exchanges operates and the security issues that it encounters from the vantage point of a member ad network. More specifically, we analyzed a dataset containing transactions for ingress and egress ad traffic from this ad network. In addition, we examined information collected from a command-and-control server used to operate a botnet that is leveraged to perpetrate ad fraud against the same ad exchange. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Botnets
Click-fraud


Αγγλική γλώσσα

2011-07-15


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.