Μελέτη της εαρινής δυναμικής και παραγωγικότητας του φυτοπλαγκτού σε σχέση με φυσικοχημικούς παράγοντες σε ένα παράκτιο ολιγοτροφικό οικοσύστημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της εαρινής δυναμικής και παραγωγικότητας του φυτοπλαγκτού σε σχέση με φυσικοχημικούς παράγοντες σε ένα παράκτιο ολιγοτροφικό οικοσύστημα

Πεσματζόγλου, Ιωάννης
Pesmatzoglou, Ioannis

Κοτζαμπάσης, Ιωάννης

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η απόκριση της βιοκοινοτικής δομής και της παραγωγικότητας του φυτοπλαγκτού στις έντονες φυσικοχημικές μεταβολές που σημειώνονται κατά την εαρινή περίοδο σε ένα παράκτιο ολιγοτροφικό μεσογειακό οικοσύστημα. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε μια σειρά δειγματοληψιών από το Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο 2005 σε ένα ρηχό παράκτιο σταθμό στον Κόλπο του Ηρακλείου (Κρητικό Πέλαγος), που περιλάμβαναν την καταγραφή βασικών φυσικοχημικών και βιολογικών παραμέτρων, βιοκοινοτικές αναλύσεις καθώς και επιτόπια πειράματα μέτρησης της πρωτογενούς παραγωγικότητας σε διάφορα βάθη της εύφωτης ζώνης. Η αναμενόμενη εαρινή έξαρση των διατόμων (αρχές - μέσα Μάρτη) και η ακόλουθη διαδοχή τους από τα δινομαστιγωτά συνέπεσαν με μια δραστική και ταχεία μείωση στα επίπεδα των θρεπτικών (ανόργανου αζώτου και φωσφόρου) και προηγήθηκαν της διαμόρφωσης του εποχικού θερμοκλινούς. Καταγράφηκε επίσης ένα δεύτερο επεισόδιο άνθισης διατόμων σε συνθήκες προχωρημένης στρωμάτωσης της στήλης (μέσα Ιουνίου), το οποίο περιορίστηκε στο επιφανειακό στρώμα (πάνω από το θερμοκλινές) και πιθανότατα οφείλεται σε κάποιο εξωγενή, επιφανειακό παλμό θρεπτικών. Από τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων φαίνεται ότι οι ίδιοι φυσικοχημικοί παράγοντες (θερμοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία, φωσφορικά) που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ερμηνεία των διακυμάνσεων της παραγωγικότητας, σχετίζονται επίσης με τις μεταβολές της φυτοπλαγκτονικής βιοκοινωνίας. Το γεγονός αυτό αποτελεί σοβαρή ένδειξη για ισχυρό έλεγχο του φυτοπλαγκού από το αβιοτικό περιβάλλον (bottom-up control) τόσο σε λειτουργικό όσο και σε δομικό επίπεδο. (EL)
In the present study we examined the response of phytoplankton productivity and community structure to the physicochemical changes that take place during spring in a mediterranean oligotrophic coastal ecosystem. Field sampling was conducted from February to June 2005 in a shallow coastal station in the Gulf of Heraklion (Cretan Sea). Sampling included measurements of basic environmental and biological parameters of the water column, collection of water samples for phytoplankton community analysis and in situ primary production measurements at several different depths of the euphotic zone. As expected, we observed a spring diatom bloom (early mid March), followed by increasing numbers of dinoflagellates. The course of phytoplankton succession coincided with a rapid decline of nutrients (inorganic nitrogen and phosphorus) and preceded the formation of seasonal thermocline. After column stabilization (mid June), a second diatom burst was recorded exclusively in the surface layer (above the thermocline), probably triggered by an exogenous, superficial nutrient pulse. Statistical analysis of the data suggested that temperature, irradiance and phosphate had an important effect on the variations of primary productivity and were also highly related to the community pattern. This is a strong indication of a powerful bottom-up control of phytoplankton both in functional and in structural terms. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2006-11-27


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.