Η καισαρική τομή με αίτημα της μητέρας : μια βιοηθική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ καισαρική τομή με αίτημα της μητέρας : μια βιοηθική προσέγγιση

Φραγκάκη, Μαριλένα

Μ. Δραγώνα
Ει. Αθανασάκη
Ε. Γαλανάκης

Για τις γυναίκες, τις οικογένειες τους και τους επαγγελματίες υγείας η γέννηση ενός παιδιού αποτελεί γεγονός με βαθύ νόημα. Επειδή αποτελεί μια πολυδιάστατη εμπειρία της ζωής, η σημασία και ο συμβολισμός της επηρεάζει κάθε κοινωνία. Σε πολλά επιστημονικά άρθρα, συναντάμε την παρατήρηση ότι η ιατρική υπερασπίζεται την καισαρική μετά από μητρική απαίτηση. Γίνεται λόγος για τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των γυναικών που επιλέγουν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση χωρίς να συντρέχει κάποιος ιατρικός λόγος που να το επιβάλλει. Επίσημη θέση του Αμερικανικού Κολεγίου μαιευτήρων και γυναικολόγων αποτελεί η στήριξη των καισαρικών τομών, στο όνομα της αυτονομίας, δηλαδή, όταν οι γυναίκες οι ίδιες το επιλέγουν. (στόσο, υπάρχουν μελέτες που εκφράζουν ανησυχία για την περίπτωση καθιέρωσης της καισαρικής τομής ως επιλογή διαθέσιμη για όλες τις εγκύους, λόγω των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτή την εξομάλυνση. Σύμφωνα με αυτή την άποψη το γεγονός ότι οι γυναίκες αποφεύγουν τη φυσιολογική γέννα και επιλέγουν την εγχείρηση δείχνει την αδυναμία της σύγχρονης κοινωνίας γενικότερα να κατανοήσει τις αδυναμίες των γυναικών και να τις βοηθήσει να διαχειριστούν τον πόνο και το φόβο. Υπό το πρίσμα αυτό, η καισαρική αναφέρεται ως άλλη μία πρακτική των ιατρικών παρεμβάσεων στον ιδιωτικό χώρο της γυναίκας και του εμβρύου, που οδηγεί στην ιατρικοποίηση της γέννας. Στο πλαίσιο αυτής της διχογνωμίας, η εργασία διερευνά τη δυνατότητα θεμελίωσης της ηθικότητας της καισαρικής τομής, μετά από αίτημα της μητέρας, στην αρχή της αυτονομίας των γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, σκοπό της εργασίας αποτελεί η προσέγγιση των όρων που προσδιορίζουν την αυτονομία του ασθενή, προκειμένου να αναδειχτεί εάν πρόκειται για πραγματική αυτονομία ή για επιλογή (choice), ως κοινωνική κατασκευή και συνάμα, η προσέγγιση της διαδικασίας λήψης απόφασης, ως 5 προς την τήρηση των ηθικών αρχών που αναδεικνύει η βιοηθική, προκειμένου να μελετηθεί εάν δίδεται ανάλογη έμφαση στην αρχή της ενήμερης συγκατάθεσης. Στοχεύοντας να απαντήσουμε στην ερευνητική μας υπόθεση έτσι όπως διατυπώθηκε παραπάνω, βρίσκουμε ενδιαφέρουσα τη φεμινιστική κριτική στις καισαρικές τομές με επιλογή της μητέρας, που κάνει λόγο για ένα «όχημα» για περαιτέρω κοινωνικές διακρίσεις με βάση το φύλο και όχι για μια απόλυτα ελεύθερη επιλογή, προϊόν αυτονομίας. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, μπορεί οι γυναίκες να βλέπουν την καισαρική τομή ως μια τους νίκη, όμως πρόκειται για διαδικασίες που δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις πραγματικές τους προτεραιότητες και στόχους. Αντίθετα, διαφαίνονται τα πρότυπα δύναμης και εξουσίας που κυριαρχούν καθώς η επιλογή τους αντανακλά τη θέαση της γέννας και της ανατροφής από την κοινωνία ως εμπόδιο. Σκόπιμη επίσης κρίνεται η μελέτη των παραγόντων που ευθύνονται για την αύξηση των καισαρικών, καθώς ύστερα από σχετική έρευνα παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα χειρουργεία λαμβάνουν χώρα κυρίως ημέρα Παρασκευή και μεταξύ 6 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η έρευνα καταλογίζει σημαντική ευθύνη στα κίνητρα των γιατρών, στην επιδίωξή τους για άνεση και ευκολία (convenience). Συνάμα, για την προσέγγιση του ζητήματος απαιτείται μελέτη του κόστους της καθιέρωσης των καισαρικών τομών σε μια εποχή μάλιστα, που η μειωμένη εξάρτησή μας από το σύστημα υγείας κρίνεται επιτακτική, λόγω των οικονομικών δυσχερειών των ασφαλιστικών ταμείων. Με γνώμονα τη διαφύλαξη του δικαιώματος στην υγεία και άρα τη διατήρηση της καισαρικής τομής ως επιλογή για τις γυναίκες με βάση την αρχή της ενήμερης συγκατάθεσης, δηλαδή της πληροφόρησης για τα υπέρ και τα κατά της καισαρικής στην υγεία του εμβρύου και της μητέρας, επιχειρούμε ανάλυση του περιεχομένου των επίσημων θέσεων φορέων όπως, η επιτροπή του Αμερικανικού Κολεγίου Μαιευτήρων και γυναικολόγων, ο Σύλλογος μαιών του Καναδά, η κοινότητα μαιευτήρων και γυναικολόγων του Καναδά (SOGC) και άλλοι, που έχουν απασχολήσει τη βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, για να απαντήσουμε στο αρχικό μας ερώτημα, πέραν των παραγόντων που ευθύνονται για την αύξηση των καισαρικών 6 τομών εξετάζονται και οι συνέπειες στην υγεία της μητέρας και του εμβρύου τόσο κατά την καισαρική τομή όσο και κατά τον φυσιολογικό τοκετό καθώς και η στάση, και η ευθύνη του ιατρού που ανταποκρίνεται στην επιθυμία του ασθενή. Η σχετική επιχειρηματολογία προβάλλει το αυξημένο ρίσκο της μητρικής νοσηρότητας και θνησιμότητας που ενέχει η καισαρική τομή έναντι του φυσιολογικού τοκετού. Η καισαρική τομή έχει μάλιστα συνδεθεί με την ανάγκη επανάληψης της ίδιας διαδικασίας και στις επόμενες γέννες, με συνέπεια διαταραχές της γαλουχίας και κατάθλιψη. Αναπόδραστα, το ρίσκο αυξάνεται, γιατί δυσκολεύονται οι όροι για την καλή υγεία της μητέρας ύστερα από επακόλουθες χειρουργικές επεμβάσεις. Συνεπώς, η εξέταση του ζητήματος της καισαρικής τομής ακόμη και κατόπιν αιτήματος της μητέρας κρίνεται σκόπιμη, γιατί μπορεί να μας δώσει απαντήσεις από βιοηθικής σκοπιάς, για την πρακτική αυτή, που συνεχώς αυξάνεται επί των ημερών μας. (EL)
For women, their families and health care professionals the birth of a child is very important. As a multidimensional experience of life, birth has a deep symbolism for every society. In many scientific articles, we read that medicine defends Caesarean section, if required by the mother. It is also referred that an increasing number of women continuously selects to undergo surgery without any medical reason. The Official Statement of the American College of obstetricians and gynaecologists supports Caesarean section, in the name of autonomy, i.e. when women select it. However, many studies express the concern of Caesarean section normalization as a choice available for all pregnant women and the consequences of such standardisation. It is therefore believed that in order to avoid normal, natural birth, women select surgery. This reflects the inability of modern society to comprehend the weaknesses of women and help them to manage pain and fear. As a consequence, Caesarean section is reported as the practice of medical intervention in the private area of the woman and foetus that leads to the medicalization of birth. Under the scope of this controversy, the present work, based on the principle of autonomy, investigates the ethical aspects of Caesarean on demand. Precisely, the issues of whether caesarean on demand is a real autonomy of the patient or whether it reflects the concept of “choice”, as a result of social management, are discussed. At the same time, the process of decision-making, regarding the moral principles of bioethics is analyzed, while emphasis is given in the principle of informed consent. Within the analysis proposed here, special interest is provided by the feminist critique in the Caesarean sections on demand, which refers to a "vehicle" for further social sex discriminations and not for an absolutely free choice, which would indeed be a product of autonomy. According to this opinion, women may see Caesarean as one of their achievements, which, 8 however, is a process against their real priorities and objectives. On the contrary, Caesarean section is believed to represent a model of force and power since giving birth naturally is considered by the society as an obstacle. The study of the factors leading to the increase of Caesarean section is also considered. Literature research has shown that most surgeries take place mainly on Fridays between 6:00 am and 18:00 pm. Such motives attribute great responsibility to doctors who act according to their comfort and convenience. At the same time, the consequence to this practice significantly increases financial costs, in a period of time where the economic hindrances of insurance services requires a decreased dependence from the health system. The present analysis attempts to argue about the preservation of the right to health, the maintenance of Caesarean section as a choice for women, the principle of informed consent, as well as all information in favour and against Caesarean section regarding the health of the foetus and mother, based on the official statements of institutions, including the Committee of American College of Obstetricians and Gynecologists, the Canadian Association of Midwives, the Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada (SOGC) and others. As mentioned in the scientific literature, a relative argument against the caesarean section appears to be the increased risk of maternal morbidity and mortality as compared to normal birth. Caesarean section has been connected to the need of use of the same procedure in future births, with disturbances in lactation and depression. As a result, the risk is increased upon consequent surgical interventions, complicating the terms of good health of the mother. Consequently, the issue of the Caesarean on demand which continually increases in our days needs to be examined from the bioethical viewpoint (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2011


Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.