Μελέτη της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης οργανικού άνθρακα βιογενούς και ανθρωπογενούς προέλευσης σε αστικές και μη αστικές περιοχές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης οργανικού άνθρακα βιογενούς και ανθρωπογενούς προέλευσης σε αστικές και μη αστικές περιοχές

Χατζάρα, Ελισάβετ (EL)
Chatzara, Elissabeth (EN)

Θέμα της διατριβής αποτελεί η μελέτη οργανικού άνθρακα βιογενούς και ανθρωπογενούς προέλευσης σε αστικές και μη αστικές περιοχές. Ενώ είναι σημαντικός ο αριθμός των μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί για ανόργανες ενώσεις των αερολυμάτων είναι περιορισμένος ο αντίστοιχος αριθμός για τις οργανικές ενώσεις. Η συνεισφορά των πηγών των οργανικών αερολυμάτων είναι δ'υσκολο να προσδιοριστεί γι'αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν διάφορες οργανικές ενώσεις, ανθρωπογενούς και βιογενούς προέλευσης, οι οποίες καλούνται 'μοριακοί δείκτες'. Η μελέτη των μοριακών δεικτών πραγματοποιείται μέσω δειγματοληψιών που αφορούν τις κύριες διαδικασίες απομάκρυνσης των οργανικών αερολυμάτων από την ατμόσφαιρα και λαμβάνουν χώρα τόσο σε αστική όσο και σε μη αστική περιοχή. Προσδιορίζονται οι συγκεντρώσεις και οι αντίστοιχες ροές των μοριακών δεικτών, προσδιορίζονται οι τιμές ικανών παραμέτρων να υποδείξουν τις πηγές προέλευσης αυτών και τέλος ο ολικός οργανικός άνθρακας. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται καθορίζουν τις πηγές προέλευσης των δεικτών και επισημαίνουν τις διαφορές μεταξύ των διαδικασιών υγρής και ξηρής εναπόθεσης και μεταξύ των υπό μελέτη περιοχών, της αστικής και της μη αστικής. Αξιοσημείωτη είναι και η σύγκριση των παραπάνς με μελέτες του ιδίου αντικειμένου καθώς επίσης και με άλλες θεωρητικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην ίδια περιοχή. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2001-01-08
1999-11-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.