Analysis and biological activity studies of components from the resin of the plant Pistacia lentiscus var. Chia (Chios mastic gum)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάλυση και μελέτη βιολογικής δραστικότητας των συστατικών της ρητίνης του φυτού Pistacia lentiscus var. Chia (Μαστίχα της Χίου)
Analysis and biological activity studies of components from the resin of the plant Pistacia lentiscus var. Chia (Chios mastic gum)

Κοκολάκης, Αντώνιος Κ
Kokolakis, Antonios K.

Κατερινόπουλος, Χαράλαμπος Ε.

H μαστίχα της Χίου είναι η ρητίνη του επιστημονικά ονομαζόμενου φυτού Pistacialentiscus var. Chia, της οικογένειας Anacardiaceae, και φύεται αποκλειστικά στο νότιο τμήμα της Χίου. Χρησιμοποιείται σαν φυσική μαστίχα από αρχαιοτάτων χρόνων. Οι θεραπευτικές της ιδιότητες είναι γνωστές από εκείνη την περίοδο και ιδιαίτερα για της γαστρεντερολογικές της δράσεις. Ο σκοπός της ερευνητικής αυτής εργασίας είναι αφενός η απομόνωση και η χημική ταυτοποίηση των συστατικών της μαστίχας και αφετέρου η εύρεση του/των βιολογικά δραστικών συστατικών που συνεισφέρει/ουν στην θεραπευτική βελτίωση χρόνιων ανθρώπινων ασθενειών όπως η γαστρίτιδα, το έλκος αλλά και ο διαβήτης. Η χημική σύσταση της μαστίχας αποτελείται από το πολυμερικό κλάσμα, τα κλάσματα των ουδετέρων και όξινων συστατικών και το αιθέριο έλαιο. Το αιθέριο έλαιο παρασκευάστηκε με υδροαπόσταξη υπό διαφορετικές συνθήκες με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης του. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η απόσταξη παρουσία 10% φωσφορικού οξέος έδωσε αιθέριο έλαιο σε αισθητά βελτιωμένη απόδοση χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή της σύστασής του. Κατά την χημική ανάλυση των συστατικών του αιθέριου ελαίου έγινε εφικτή η ταυτοποίηση 64 συστατικών με χρήση αέριας χρωματογραφίας συζευγμένης με φασματογράφο μάζας (GC-MS). Τα ουδέτερα και όξινα συστατικά χαρακτηρίστηκαν με συνδυασμό μεθόδων GC-MS και NMR. Το ουδέτερο κλάσμα αποτελείται κυρίως από καρβονυλικού τύπου πεντακυκλικές τερπενοειδείς ενώσεις. Το όξινο κλάσμα αποτελείται κυρίως τριτερπενικά καρβοξυλικά οξέα. Η ανάπτυξη καλλιεργειών ελικοβακτηρίου που πυλωρού, που είναι υπαίτιο για τον κολικό και το έλκος, μελετήθηκε παρουσία δειγμάτων καθαρής μαστίχας ή ομάδων συστατικών της. Οι μελέτες έδειξαν μείωση των πληθυσμών της καλλιέργειας. Η κύρια βιολογική δράση βρέθηκε στο όξινο κλάσμα της μαστίχας. Για τη μελέτη της δράσης της μαστίχας κατά του διαβήτη έγιναν πειράματα σε αρουραίους στους οποίους είχε προκληθεί διαβήτης τύπου ΙΙ με διατροφή υψηλή σε λιπαρά. Τα πειραματικά δεδομένα έδειξαν πως η καθημερινή κατανάλωση μαστίχας προκάλεσε μια αισθητή μείωση των επιπέδων της γλυκόζης του αίματος στα πειραματόζωα αυτά σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μάρτυρες οι οποίοι δεν παρουσίασαν καμία αλλαγή (EL)
Pistacia lentiscus var. Chia (L.) is an evergreen shrub belonging to the genus Pistacia of the Anacardiaceae family, growing in the eastern Mediterranean area. The variety Chia (Duham.) is exclusively cultivated in the southern region of the island of Chios, in the Aegean Sea, Greece. The resin of the plant, called mastic gum, is obtained as an exudate after carving the trunk and branches of the tree. Mastic gum has been used in Greek folklore medicine for various gastrointestinal disorders such as gastralgia, dyspepsia, and peptic ulcer for more than 2,500 years. Hippocrates, Dioscurides, Theophrastus, and Galenos, mentioned its pharmaceutical properties and recommended its use. This research project focuses in the isolation and identification of biologically active components from Chios mastic gum. The chemical composition of the gum consists of the polymeric fraction (mainly β-polymyrcene), the acidic and neutral fractions of the extracts, as well as its essential oil. The neutral fraction consists of pentacyclic terpenoids, while the acidic fraction contains mainly triterpenic acids such as masticadienonic acid, isomasticadienonic acid, oleanonic acid and moronic acid. The essential oil was isolated via hydrodistillation, and among various conditions of distillation applied, the use of 10% phosphoric acid in the distillation medium optimized the yield of the oil without affecting its constitution. A total of 64 components were identified via GC/MS. In 1998 a note appeared in the New England Journal of Medicine reporting on the activity of mastic gum extracts against Helicobacter pylori. Our in vitro work indicated that the activity was exhibited mainly by the essential oil and the acidic fraction. Folklore medicine information also indicated that the mastic components may beactive against diabetes. A series of in vivo experiments with Sprague-Dawley rats indicated that daily consumption of mastic resulted in 40% decrease in blood glucose levels in high fat died-fed rats that also received streptozotoxin injection according to a protocol that induces diabetes II in rats (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Mastic gum
Τριτερπενοειδή
Μαστιχέλαιο
Triterpenoids
Hydrodistillation
Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού
Διαβήτης τύπου II
Mastic essential oil
Helicobacter pylori
Resin
Pistacia lentiscus var. Chia
Ρητίνη
Μαστίχα
Υδροαπόσταξη
Diabetes mellitus type II


Ελληνική γλώσσα

2008-10-21


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.