Ο αναστοχασμός στην έρευνα-δράση και ο ρόλος του στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Reflection in action-research and its role in professional development of a teacher
Ο αναστοχασμός στην έρευνα-δράση και ο ρόλος του στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού

Παπαδόπουλος, Ιωάννης Δ

Ν. Ανδρεαδάκης
Ε. Κατσαρού
Σ. Αυγητίδου

Αυτή η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας κατά την οποία μελετήθηκαν και παρουσιάζονται ο αναστοχασμός του εκπαιδευτικού στα πλαίσια της έρευνας-δράσης και ο ρόλος του στην επαγγελματική εξέλιξη του. Τα δεδομένα έχουν αναλυθεί με το ερευνητικό εργαλείο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου με βάση κατηγορίες-υποκατηγορίες που συγκροτήθηκαν από τη μελέτη του Φύλλου αναστοχασμού (Τομέας Επιμόρφωσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Φθινόπωρο 2012). Από τα αποτελέσματα της έρευνας μας προκύπτει ότι ο αναστοχασμός του εκπαιδευτικού συμβάλλει στην εξέλιξη της διδακτικής πρακτικής του, τη διαμόρφωση και τον εμπλουτισμό της προσωπικής θεωρίας του, την εξέλιξη του εκπαιδευτικού ως ερευνητή, στη διαμόρφωση του σε στοχαζόμενο επαγγελματία καθώς και την συνολική επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού (EL)
This work reports the research findings of a study that focused on reflection of a teacher during Action-Research and its function in his professional development. Analysis of these projects has been qualitative. Specifically, a content analysis method has been employed; using categories and sub-categories derived from the study of The Reflection Sheet (Section of Training, Pedagogic Institute of Cyprus, 2012) This study suggests that reflection of a teacher contributes in the evolution of teaching practice, in the formation of his personal theory, in the development of research skills, in the formation of his reflection and finally in his professional development. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Αναστοχασμός
Έρευνα-δράση
Reflection
Action-research


Greek

2014


Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)