Η διαπολιτισμικότητα μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια (βιβλίο ιστορίας) του δημοτικού σχολείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ διαπολιτισμικότητα μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια (βιβλίο ιστορίας) του δημοτικού σχολείου

Κοντογιάννης, Ευστάθιος

Ν. Παπαδάκης
Η. Μαυρομούστακου
Σ. Χιωτάκης

Οι όροι πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα δεν είναι συνώνυμοι ή ταυτόσημοι. Η πολυπολιτισμικότητα είναι το δεδομένο, και η διαπολιτισμικότητα το ζητούμενο. Η διαπολιτισμικότητα προϋποθέτει την πολυπολιτισμικότητα, αλλά δεν απορρέει αυτόματα απ’ αυτή. Επιπλέον, ο εθνοκεντρισμός μπορεί να συνυπάρξει με τη διαπολιτισμικότητα και να την υποδαυλίσει. Το μάθημα της ιστορίας είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη του εθνικού αισθήματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί γι αυτό τον σκοπό. Μπορεί επίσης να αναδείξει και τα διαπολιτισμικά στοιχεία συγκεκριμένων ιστορικών περιόδων και καταστάσεων. Η συγκεκριμένη ανάλυση έχει ως σκοπό να αναδείξει τα διαπολιτισμικά στοιχεία που αναφέρονται ή υπονοούνται στα βιβλία της ιστορίας τους δημοτικού σχολείου αλλά ταυτόχρονα και τα εθνοκεντρικά στοιχεία. Από αυτή την ανάλυση αναδεικνύεται ότι τα εθνοκεντρικά στοιχεία ειδικά στο βιβλίο της ιστορίας της έκτης δημοτικού είναι ιδιαίτερα ισχυρά και υποδαυλίζουν σε ένα επίπεδο την αντικειμενική μάθηση της ιστορίας αλλά και τη γνώση βασικών ιστορικών σταθμών, πολύ σημαντικών για όλο τον ανθρώπινο πολιτισμό. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Dissertations.


Ελληνική γλώσσα

2011


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.