Χρήση της μετα-μεταγραφικής σίγησης γονιδίων για τη δημιουργία διαγονιδιακών φυτών ανθεκτικών σε φυτικούς ιούς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧρήση της μετα-μεταγραφικής σίγησης γονιδίων για τη δημιουργία διαγονιδιακών φυτών ανθεκτικών σε φυτικούς ιούς

Kotsis, Jim
Κότσης, Δημήτριος

Τσαγρή, Ευθυμία

Η μετα-μεταγραφική σίγηση γονιδίων (post transcriptional gene silencing, PTGS) είναι μια διαδικασία κατά την οποία αποδομούνται μόρια RNA με συγκεκριμένη, κάθε φορά επιλεγμένη από το κύτταρο, αλληλουχία. Η μετα-μεταγραφική σίγηση γονιδίων, και ο μηχανισμός της "παρέμβασης" στο RNA (RNA interference), αποτελούν διαφορετικές όψεις ενός αρχαίου μηχανισμού ρύθμισης, ο οποίος χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς α) για άμυνα εναντίον της δράσης ιών και μεταθετών στοιχείων και β) για αναπτυξιακούς μηχανισμούς. Σημαντικό ρόλο στην επαγωγή των μηχανισμών αυτών παίζει το δίκλωνο RNA (double stranded RNA, dsRNA), που έχει κεντρικό ρόλο στην αλυσίδα μεταγωγής εντολών για αποδόμηση ενός RNA με συγκεκριμένη αλληλουχία. Παραγωγή δίκλωνου RNA με αλληλουχία όμοια με ένα τμήμα του γενώματος ενός ιού, σε διαγονιδιακά φυτά, επάγει τον μηχανισμό άμυνας και μπορεί να καταστήσει το φυτό ανθεκτικό στον ιό αυτό. Στην εργασία αυτή εφαρμόσαμε αυτήν την στρατηγική για παραγωγή ανθεκτικών σε ιούς φυτών. Συγκεκριμένα, κατασκευάσαμε πλασμίδια με γονίδια ανθεκτικότητας που παράγουν dsRNA στο κύτταρο, και έχουν την μορφή "φουρκέτας" (hairpin, hp) για τους ιούς PPV, PVY και PVX.Κατασκευάσαμε με γενετικό μετασχηματισμό διαγονιδιακά φυτά Nicotiana benthamiana που παρήγαγαν hpRNA για τους ιούς PPV και PVX. Ελέγξαμε τα διαγονιδιακά φυτά που παρήγαγαν hpRNA για τον PPV, καθώς και φυτά που παρήγαγαν απλό (+) PPV RNA, για ανθεκτικότητα στον ιό. Τα φυτά που παρήγαγαν hpRNA ήσαν σε μεγάλο ποσοστό ανθεκτικά σε αντίθεση με τα (+)RNA φυτά όπου όσα ελέγχθηκαν δεν ήταν ανθεκτικά. Η ανθεκτικότητα των dsRNA φυτών παρέμεινε και στην Τ1 γενιά σταθερή. Τα αποτελέσματα αυτά είναι ενθαρρυντικά, αποδεικνύουν ότι αυτή η στρατηγική μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την κατασκευή ανθεκτικών σε ιώσεις καλλιεργούμενων φυτών και να συμβάλλει έτσι στην προσπάθεια καταπολέμησης αυτών των παθογόνων. (EL)
Posttranscriptional gene silencing (PTGS) and RNA interference are different versions of an ancient mechanism, which was developed in organisms in order to regulate development and/or combat invading viruses and transposons. In PTGS, RNAs with specific sequence are targeted and degraded by a mechanism which is currently under investigation. A central role in this cascade of events which leads to the RNA degradation is played by double stranded RNA molecules (ds RNA). Expression of dsRNA of a specific gene in a plant, leads to degradation of its homologous RNA, independently whether this is a viral or host gene. We have used the dsRNA strategy in order to produce virus resistant plants.We have produced dsRNA genes in plant transformation vectors for PPV, PVX, PVY viruses. Transgenic Nicotiana benthamiana plants have been produced, which contain the dsRNA genes for PPV and PVX. Also, transgenic Nicotiana benthamiana plants expressing (+) PPV RNA only have been produced. ds and (+)PPV RNA plants of the T0 generation have been challenged with PPV virus. The dsRNA producing plant lines were at a high percentage resistant to the virus, while, from the (+) RNA lines tested, none line was found resistant.These results indicate, that the dsRNA strategy can be successfully applied to crop plants, and thus help to control important virus diseases. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2001-12-06


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.