Μοριακή ανάλυση του μηχανισμού έκκρισης Τύπου ΙΙΙ στο εντεροπαθογόνο E.coli (EPEC)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μοριακή ανάλυση του μηχανισμού έκκρισης Τύπου ΙΙΙ στο εντεροπαθογόνο E.coli (EPEC)

Χρονάκη, Δήμητρα

Οικονόμου, Αναστάσιος

Το εντεροπαθογόνο Escherichia coli (EPEC) είναι ένα αρνητικό κατά Gram βακτήριο το οποίο μολύνει το εντερικό επιθήλιο και του προκαλεί σοβαρές βλάβες. Το EPEC χρησιμοποιεί το εκκριτικό σύστημα Τύπου ΙΙΙ (T3SS) για να εισάγει τοξίνες σε ευκαρυωτικά κύτταρα. Η πολύπλοκη πρωτεϊνική μηχανή του T3SS αποτελείται από τρία κύρια μέρη: το βασικό σωμάτιο, μια δομή βελόνης και τον πόρο μετατόπισης. Οι τοξίνες περνάνε από το βακτηριακό κυτταρόπλασμα διαμέσου του T3SS και εκκρίνονται μέσα στον ξενιστή. Περισσότερες από είκοσι διαφορετικές πρωτεΐνες εμπλέκονται στον μηχανισμό έκκρισης του T3SS. Στην παρούσα εργασία, προσπαθούμε να κατανοήσουμε το μονοπάτι έκκρισης των δραστικών πρωτεϊνών του T3SS, τη δημιουργία συμπλόκων πρωτεϊνών στο κυτταρόπλασμα και τις αλληλεπιδράσεις σαπερονών με τα υποστρώματα τους. Αρχικά, μελετήσαμε τον τρόπο που μια σαπερόνη αλληλεπιδρά με το υπόστρωμα της, χρησιμοποιώντας ως μοντέλο την σαπερόνη CesAB και τον μεταθέτη EspA. Συγκεκριμένες δομικές αλλαγές σε μεταλλαγμένες μορφές της σαπερόνης επηρεάζουν την συγγένεια της για το υπόστρωμα. Έπειτα, θέλοντας να μελετήσουμε τι συμβαίνει στο μονοπάτι έκκρισης της EspA πριν εξέλθει από το βακτήριο, απομονώσαμε μεγαλομοριακά σύμπλοκα του κυτταροπλάσματος. Τα σύμπλοκα αυτά αναλύονται με φασματομετρία μάζας και μας αποκαλύπτουν τους παράγοντες που τα αποτελούν. Ακόμη, προσπαθούμε να συγκρίνουμε τις πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με την σαπερόνη CesAB, σε σύγκριση με αυτές που αλληλεπιδρούν με την EspA μέσα στο κυτταρόπλασμα του βακτηρίου. Η σύγκριση αυτή επιτυγχάνεται με φασματομετρία μάζας. Τέλος, προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε συγκεκριμένες πρωτεΐνες σε σύμπλοκα του κυτταροπλάσματος, με χρήση ειδικών αντισωμάτων. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή τη μελέτη ίσως βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του μονοπατιού έκκρισης του T3SS. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Escherichia coli
Σαπερόνη CesAB
T3SS
Φασματομετρία μάζας
EspA

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012-11-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.