Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκτίμηση προεγχειρητικού άγχους σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς
Preoperative anxiety levels of cardio surgical patients

Σαμαριτάκη Ευαγγελία

Βλασιάδης, Κ.
Λαζόπουλος, Γ.
Φιλαλήθης, Α.

Το άγχος αναδεικνύεται στις μέρες μας ως ένα από τα βασικά προβλήματα που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες. Το νοσοκομειακό περιβάλλον αποτελεί αιτία πυροδότησής του όμως συχνά ο ασθενής εισέρχεται με ήδη υψηλό συναισθηματικό φορτίο λόγω της αναμονής για το χειρουργείο αλλά και συχνά λόγω αυτής καθεαυτής της Στεφανιαίας νόσου (Σ.Ν.). Η εκτίμηση του προεγχειρητικού άγχους αποτελεί παράγοντα πρόληψης μετεγχειρητικών επιπλοκών και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Σκοπός: Η διερεύνηση του προεγχειρητικού άγχους σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς που υποβάλλονται τόσο σε Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (CABG) όσο και σε αντικατάσταση καρδιακών βαλβίδων στην Καρδιοχειρουργική κλινική (ΚΔΧ) του ΠαΓΝΗ. Απώτερος στόχος η διατύπωση προτάσεων που θα σχετίζονται με τα ευρήματα της μελέτης και θα συμβάλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Υλικό-Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Άγχους του Spielberger, The State-Trait Anxiety Inventory (STAI-X-1), μεταφρασμένο και σταθμισμένο στα ελληνικά δεδομένα. Η έρευνα έλαβε χώρα από τον Οκτώβριο του 2016 έως και το Μάρτιο του 2017. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με προσωπική συνέντευξη του ερευνητή με τον ασθενή στο θάλαμο της κλινικής την προηγούμενη ημέρα από την επέμβαση. Συνελέγησαν δημογραφικά στοιχεία και συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο. Το τελικό δείγμα αποτέλεσαν 40 ασθενείς. Η συμμετοχή ήταν προαιρετική και οι συμμετέχοντες ενημερώνονταν για αυτό. Αποτελέσματα: Το μέσο άγχος προσωπικότητας (TR)=39,2± 9.9 και το μέσο άγχος κατάστασης (χειρουργείο) (ST)= 40,8± 12,5 παρουσίασαν τιμές χαμηλότερες από τις μέσες τιμές της κλίμακας STAI (20+80)/2=50. Οι ανασφάλιστοι/πρόνοια είχαν χαμηλότερη τιμή TR= 29,3±4,9 σε σχέση με αυτούς που είχαν ασφάλιση 40,3±9,7 (p=0,032). Τέλος ο χρόνος παραμονής μετεγχειρητικά στην ΚΔΧ κλινική(CSU) δείχνει να σχετίζεται με το άγχος κατάστασης (ST) το οποίο φαίνεται να μειώνεται με την αύξηση των μετεγχειρητικών ημερών νοσηλείας στην κλινική (p=0,037). Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 2 Συμπεράσματα: Oι ασθενείς με ΣΝ έχουν ήδη αυξημένο άγχος λόγω της νόσου που συναγωνίζεται το άγχος που προκαλείται από την αναμονή του χειρουργείου. Στο ΚΔΧ τμήμα μετεγχειρητικά το άγχος φαίνεται να μειώνεται καθώς ο στρεσσογόνος παράγοντας παρήλθε και ο ασθενής επιστρέφει σε ένα ασφαλές, φιλικό και οικείο από την προεγχειρητική περίοδο, περιβάλλον. Η εκτίμηση του προεγχειρητικού άγχους των ασθενών και η οργάνωση υποστηρικτικών παρεμβάσεων θα ήταν γόνιμο να συμπεριληφθεί σε ένα γενικότερο πλάνο ψυχοκοινωνικής προσέγγισης της φροντίδας υγείας. (EL)
The last decades high levels of anxiety are arising as one of the main problems of our societies. Furthermore that phenomenon can be due to non communicable diseases as Cardio Αtrial Disease (CAD) or due to hospitalization. It is known that measuring preoperative levels of anxiety combined with patient’s education can predict postoperative complications and act beneficial to patient’s life. The purpose of this research is to investigate preoperative levels of anxiety of cardio surgical patients in the cardio surgical unit (CSU) of PAGNI hospital. Its objectives are the formulation of proposals that will be related to the conclusions of the research and will contribute to the improvement of the provided health care. Material-Methods: For the assessment of preoperative anxiety a standardized questionnaire was used, The State-Trait Anxiety Inventory(STAI-X-1) by Spielberger. The research took place the period between October 2016 and March 2017 and 40 patients participated. Participation to the research was optional and patients were informed of this. The researcher interviewed the patients one day before surgery in the cardio surgical unit. Resultς: The mean value of Trait Rate was (TR)39,2± 9.9 and of Stait Trait was (ST)40,8± 12,5 while the mean value of STAI is (20+80)/2=50. Patients with no insurance seemed to have lower levers of TR=29,3±4,9 while patients with insurance had TR=40,3±9,7 (p=0,032). Postoperatively patients who stayed longer at the CSU seemed to have lower ST (p=0,037). Conclutions: At the preoperative period CAD is a main reason for high levels of anxiety (TR) that can be as stressful as anxiety caused by a CABG surgery (ST) while patients with no insurance are less stressed. At the postoperative period patients returning to the CSU from ICU are starting to feel relieved. Patient’s education and preoperatively assessment of anxiety can provide holistic health care. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2017-07-26


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.