Η έκφραση των πρωτεϊνών YKL-40 και MIP-1a στις υπεζωκοτικές συλλογές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοExpression of YKL-40 and MIP-1a in exudates and transudαtes
Η έκφραση των πρωτεϊνών YKL-40 και MIP-1a στις υπεζωκοτικές συλλογές

Αδαμίδη, Τώνια

Αντωνίου Αικατερίνη
Τσατσάνης, Χρήστος
Σαμώνης, Γεώργιος
Τζανάκης, Νικόλαος
Σιαφάκας, Νικόλαος
Σουρβίνος, Γιώργος
Σχίζα, Σοφία

Εισαγωγή: Ο αυξητικός παράγοντας YKL-40 ή Chitinase 3-like 1 protein, εκφράζεται από πολλούς τύπους κυττάρων όπως τα επιθηλιακά, τα λεία μυϊκά κύτταρα, τα πολυμορφοπύρηνα, τα μακροφάγα και τα καρκινικά κύτταρα, έχοντας ρόλο στην ανάπτυξη, στην αναδιαμόρφωση των ιστών και στη φλεγμονή. Στο ίδιο παθογενετικό μονοπάτι η MIP-1a ή Macrophage Inflammatory Protein-1 alpha έχει χημειοτακτική και προφλεγμονώδη δράση ενώ επάγεται από τον YKL-40 σε φλεγμονώδη νοσήματα του πνεύμονα. Σκοπός: Ο ποσοτικός προσδιορισμός της έκφρασης των πρωτεϊνών YKL-40 και MIP-1a στο περιφερικό αίμα και το υπεζωκοτικό υγρό των ασθενών με σκοπό την ανίχνευση βιοδεικτών διαφορικής διαγνωστικής. Μέθοδος: Μελετήθηκαν 60 ασθενείς (ηλικίας: 62.5±20.6 έτη) με υπεζωκοτικές συλλογές: 49 εξιδρώματα και 11 διιδρώματα (T). Τα εξιδρώματα διακρίθηκαν περαιτέρω ανάλογα με την υποκείμενη νόσο σε: 10 με φυματιώδη συλλογή (TB), 13 με συλλογή από πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα (LCa), 15 με μεταστατικό καρκίνο από άλλο όργανο (MCa) και 11 με παραπνευμονική συλλογή (PN). Τα επίπεδα των πρωτεϊνών YKL-40 και MIP-1a μετρήθηκαν με την μέθοδο ELISA την 1η ημέρα νοσηλείας. Αποτελέσματα: Τα επίπεδα του YKL-40 στο πλευριτικό υγρό (ng/ml) μετρήθηκαν υψηλά ανάμεσα σε όλες τις ομάδες των ασθενών (TB: 399±36, LCa: 401±112, MCa: 416±34, PN: 401±50, T: 399±42, p=0.92). Αντίθετα τα επίπεδα του YKL-40 ήταν σημαντικά χαμηλότερα στον ορό των ασθενών με φυματιώδη πλευρίτιδα (TB: 58±22, LCa: 212±106, MCa: 254±140, PN: 265±140, T: 229±123, p<T;0.001). Τα επίπεδα της πρωτείνης MIP-1a στο πλευριτικό υγρό (ng/ml) ήταν στατιστικά χαμηλότερα μόνο στους ασθενείς με πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα (TB: 25.0±20.2, LCa: 7.3±6.0, MCa: 16.1±14.9, PN: 25.4±27.9, T: 18.5±7.9, p=0.012), εύρημα το οποίο 42 παρατηρήθηκε και στα επίπεδα της MIP-1a στον ορό (TB: 17.1±7.6, LCa: 9.4±7.0, MCa: 28.7±28.7, PN: 33.3±24.0, T: 22.9±8.7, p=0.003). Συμπεράσματα: Η μέτρηση ταυτόχρονα των επιπέδων των πρωτεϊνών YKL-40 και MIP-1a, ειδικά στον ορό, θα μπορούσε να συμβάλει στην διαφορική διάγνωση των υπεζωκοτικών συλλογών στην κλινική πράξη, ειδικά των φυματιωδών και των κακόηθων πλευριτίδων. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για την επιβεβαίωση των ευρημάτων αυτών. (EL)
Background: YKL-40 is an extracellular matrix glycoprotein with a significant role in tissue inflammation and remodeling. MIP-1a has chemotactic and pro-inflammatory properties, and is induced by YKL-40 in several lung disorders. The aim of this study was to determine the levels of YKL-40 and MIP-1a in blood serum and pleural fluids of various pulmonary diseases, and to evaluate their potential role as differential diagnosis biomarkers. Methods: We recruited 60 patients (age: 62.5±20.6 years) with pleural effusions: 49 exudates and 11 transudates (T). Exudates were further classified based on the underlying disease: 10 with tuberculosis (TB), 13 with lung cancer (LCa), 15 with metastatic cancer (MCa) of non-lung origin and 11 with parapneumonic (PN) effusions. YKL-40 and MIP-1a levels were measured by ELISA. Results: Pleural YKL-40 levels (ng/ml) were similar among all patient groups (TB: 399±36, LCa: 401±112, MCa: 416±34, PN: 401±50, T: 399±42, p=0.92). On the contrary, YKL-40 was significantly lower in the serum of TB patients (TB: 58±22, LCa:212±106, MCa: 254±140, PN: 265±140, T: 229±123, p<0.001). Pleural MIP-1a protein levels (ng/ml) were statistically lower only in patients with LCa (TB: 25.0±20.2, LCa:7.3±6.0, MCa: 16.1±14.9, PN: 25.4±27.9, T: 18.5±7.9, p=0.012), a finding also observed in serum MIP-1a levels (TB: 17.1±7.6, LCa: 9.4±7.0, MCa: 28.7±28.7, PN:33.3±24.0, T: 22.9±8.7, p=0.003). Conclusions: Our data suggest that both YKL-40 and MIP-1a, particularly in serum, could prove useful for the differentiation of pleural effusions in clinical practice, especially of TB or LCa origin. However, large-scale studies are needed to validate these findings. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Φυματίωση
Tuberculosis
Metastatic cancer
Biomarkers
Καρκίνος του πνεύμονα
Μεταστατικός καρκίνος
Βιοδείκτες


Ελληνική γλώσσα

2016-03-24


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.