Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπερώτηση και Ενημέρωση RDF/S Ονοματισμένων Γράφων
Quering and updating RDF/S named graphs

Πεδιαδίτης, Παναγιώτης

Ο Σημασιολογικός Ιστός αναδύεται σαν μια επέκταση του Παγκόσμιου Ιστού που στοχεύει στο να προσθέσει δομή στο υπάρχον συμβατικό περιεχόμενο. Πολλές επιστημονικές ομάδες αξιοποιούν μοντέλα δεδομένων αυξανόμενης πολυπλοκότητας για τον διαμοιρασμό των ευρημάτων τους σε παγκόσμια εμβέλεια. Η γλώσσα περιγραφής πόρων RDF καθώς και η γλώσσα περιγραφής σχημάτων RDF-Schema ,αποτελούν μια δημοφιλή πλατφόρμα ανάπτυξης τέτοιων μοντέλων δεδομένων καθώς παρέχουν ευελιξία η οποία είναι κρίσιμη στην συνεχώς εξελισσόμενη διεργασία της επιστημονικής έρευνας. Ένα από τα κύρια συστατικά στην επιτυχία τέτοιων συστημάτων είναι η δυνατότητα διαχείρισης του περιεχομένου μέσω μηχανισμών επερώτησης και ενημέρωσης. Η δημιουργία μεγάλων, δυναμικών και κατανεμημένων βάσεων γνώσης οδηγεί στην ανάγκη αξιολόγησης της αξιοπιστίας των διαθέσιμων πληροφοριών. Αυτό είναι ευρέως γνωστό ως το πρόβλημα Trust on the Web, λύση του οποίου αποτελεί η συσχέτιση των πληροφοριών με την προέλευση τους (Provenance). Μία από τις πρόσφατες επεκτάσεις της RDF, οι ονοματισμένοι γράφοι, επιτρέπουν την ομαδοποίηση και αναφορά σε RDF γράφους. Αυτή η λειτουργικότητα είναι κλειδί στην καταγραφή και ανίχνευση της προέλευσης στον Σημασιολογικό Ιστο. Οι ονοματισμένοι γράφοι δεν υποστηρίζουν περιγραφές δεδομένων οι οποίες συνοδεύονται από πληροφορία σχήματος. Ο στόχος αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ολοκλήρωση της λειτουργικότητας των ονοματισμένων γράφων σε βάσεις γνώσεις που έχουν σχήμα. Η εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω σχήματος μπορεί να οδηγήσει σε πληροφορίες που προέρχονται από πολλαπλές πηγές. Αυτό απαιτεί την εισαγωγή μιας καινούριας δομής, τα σύνολα γράφων (Graphsets). Η δομή αυτή επιτρέπει την καταγραφή της προέλευσης μιας πληροφορίας είτε αυτή είναι ένας είτε πολλαπλοί γράφοι. Επίσης, η εργασία αυτή περιγράφει την σημασιολογία γύρω από την επερώτηση και ενημέρωση των Graphsets. Παραπέρα, η βάση αποθήκευσης RDF δεδομένων της RDF-Suite, καθώς και οι αντίστοιχες γλώσσες επερώτησης και ενημέρωσης, RQL και RUL επεκτάθηκαν έτσι ώστε να υποστηρίζουν την νέα προτεινόμενη λειτουργικότητα. (EL)
The Semantic Web is emerging to add structure and meaning to conventional Web content Many scientific groups benefit from data models of increasing complexity to share their findings on a global scale. The Resource Description Framework (RDF) and its vocabulary language RDF-Schema are a popular framework for the development of such data models as it provides the flexibility that is crucial in the ever evolving process of scientific research. A key component to the success of such systems is the ability to manage the data models through query and update mechanisms. Many languages have emerged to facilitate such functionality, the most dominant of these being In the creation of large dynamic and distributed repositories is inherent the need to assess the credibility of the information available. This is more commonly known as the problem of Trust on the Web which is dealt with by associating information on the Semantic Web with its origin also called Provenance. One of the recent extensions of RDF namely Named Graphs provides the means to modularize and reify RDF/S graphs, a key functionality in enabling the recording and tracking of provenance on the Semantic Web. However, named graphs have no support for descriptions utilizing schema information. The goal of this master is to integrate the functionality of named graphs to systems that are schema aware. Distribution of schema information among different sources can lead to inferred information originating from more than one source. This mandates the introduction of a new construct, the Graphset. The proposed construct can describe the origin of a piece of information whether it is a single named graph or multiple named graphs. This master thesis also describes the semantics of querying and updating graphsets. Moreover, the RDF database system found in RDF-Suite as well as RQL and RUL languages have been extended to support the new construct of graphsets. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Αγγλική γλώσσα

2009-04-02


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.