Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου για τον ανασχηματισμό του κερατοειδούς κατά την φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή του Οφθαλμού με Excimer Laser

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2005 (EN)
Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου για τον ανασχηματισμό του κερατοειδούς κατά την φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή του Οφθαλμού με Excimer Laser

Παναγοπούλου, Σοφία Ι (EL)
Panagopoulou, Sofia I (EN)

Μία επιφάνεια κερατοειδούς με ανωμαλίες, εισαγάγει στο οπτικό σύστημα όλου του οφθαλμού εκτροπές, που μπορούν να επηρεάσουν την συνολική οπτική επίδοση του οφθαλμού. Σε περιπτώσεις που ο κερατοειδής χαρακτηρίζεται από γεωμετρικές ανωμαλίες, η ποιότητα του ειδώλου στον αμφιβλιστροειδή δεν είναι αποδεκτή. Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η χρήση μεθόδων για την εξατομικευμένη διόρθωση του κερατοειδούς, χρησιμοποιώντας μοντέλα αποδόμησης και εξατομικεύοντας τα με βάση την πληροφορία από την τοπογραφία και από την μέτρηση των εκτροπών του μετώπου κύματος (Wavefront aberrations). Πιο αναλυτικά, αρχικά αναπτύχθηκε ένα μοντέλο αποδόμησης με βάση την σφαιρική διόρθωση. Έγινε ανάλυση και μέτρηση του αλγορίθμου με βάση τον οποίο εκτελείται η φωτοδιαθλαστική χειρουργική για διόρθωση μυωπίας με το Mel-60 Excimer Laser slit scanning 20 Hz με μηχανική ίριδα. Κατόπιν, δημιουργήθηκε λογισμικό για την εφαρμογή υποθετικής φωτοδιαθλαστικής εκτομής με βάση τον αλγόριθμο που μετρήθηκε και με χρήση τοπογραφικών χαρτών από το τοπογραφικό σύστημα Eyesys. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μοντέλο αποδόμησης με διαφορετικό Laser (MEL- 70), και την τοπογραφία κερατοειδούς TOMEY, έγινε εφαρμογή εξατομικευμένης διόρθωσης σε οφθαλμούς με πολύ καλά μετεγχειρητικά αποτελέσματα. Παράλληλα, επειδή η τεχνολογία μετώπου κύματος είναι ένα καινούργιο πεδίο στην διαθλαστική χειρουργική, πραγματοποιήθηκε μια σειρά από μελέτες με απώτερο σκοπό την εφαρμογή εξατομικευμένης διόρθωσης με βάση την πληροφορία από αναλυτές μετώπου κύματος. Αρχικά έγινε αξιολόγηση των εκτροπών πρίν και μετά από τις διαθλαστικές επεμβάσεις με τεχνική PRK και LASIK. Από τα ευρήματα αυτής της μελέτης, κρίθηκε απαραίτητη η αξιολόγηση των εκτροπών πρίν και μετά από την διενέργεια μόνο κρημνού LASIK. Στην συνέχεια, χρησιμοποιώντας την γνώση και την πληροφορία από τις αλλαγές των εκτροπών πριν και μετά από εφαρμογή συμβατικής Laser διόρθωσης καθώς και πριν και μετά από την διενέργεια μόνο κρημνού , εφαρμόσαμε μοντέλο αποδόμησης τροποποιημένο για εξατομίκευση με βάση τον χάρτη ανάλυσης μετώπου κύματος. (EL)
The aim of this thesis is to investigate and use different models for the customized correction of optical errors of the eye by means of Excimer Laser. The first step of this investigation was to find out how the corneal surface changes, when Excimer laser correction is performed according to Munnerlyn formula. Simulation software was created in order to predict the postop outcomes. The second step went further and we took into account the actual cornea surface map from the topography. This topographic map was converted in an ablation pattern for the laser. The clinical application of topography-guided treatment was performed successfully with very good results and improvement of the vision, for eyes that suffered from visual problems due to previous refractive procedure. Following, we performed two studies, in order to investigate the change on wavefront aberrations due to different refractive procedures. The first study, included investigation of the wavefront aberrations before and after PRK and LASIK refractive corrections. In the second study we investigated the change of the wavefront aberrations due to flap creation on a cornea. Finally, a clinical application of Wavefront-guided treatments was performed on virgin eyes with better outcomes for their visual acuity, compared to conventional treated eyes. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


2005-12-01
2006-09-26


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)