Έλεγχος επαναληψιμότητας διατροφικού ερωτηματολογίου σε έγκυες γυναίκες στο νομό Ηρακλείου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Test-retest reproducibility of a Semi-Quantitative food fraquency questionnaire (FFQ) in pregant women in the district of Heraklio
Έλεγχος επαναληψιμότητας διατροφικού ερωτηματολογίου σε έγκυες γυναίκες στο νομό Ηρακλείου

Γοραντωνάκη, Ανθούλα
Gorantonaki, Anthoula

Αποστολάκη, Ιωάννα
Κογεβίνας, Μανόλης

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο έλεγχος επαναληψιμότητας διατροφικού ερωτηματολογίου σε έγκυες γυναίκες στο νομό Ηρακλείου. ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα απαρτίστηκε από όλες τις έγκυες οι οποίες είχαν ραντεβού στα Εξωτερικά Τακτικά Ιατρεία του Βενιζέλειου Νοσοκομείου κατά τους μήνες Νοέμβριο 2006 έως Μάρτιο 2007. Ο δείκτης ανταπόκρισης της έρευνα (response rate) κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα της τάξεως του 91,9%. Οι συμμετέχουσες στη μελέτη συμπλήρωσαν το FFQ για πρώτη φορά (test) στη δωδέκατη με δέκατη τρίτη εβδομάδα της κύησης κατά την προσέλευση τους στον γυναικολόγο για την διεξαγωγή της αυχενικής διαφάνειας.Το ερωτηματολόγιο υποβλήθηκε σε έλεγχο επαναληψιμότητας (test-retest) στην επόμενη συνάντηση, η οποία ορίστηκε μετά την πάροδο τριάντα (30) περίπου ημερών. Στην ίδια περίοδο συλλέχθησαν και τρεις 24ωρες μνημονικές ανακλήσεις. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η επαναληψιμότητα (reproducibility ή test-retest reliability) των απαντήσεων στις δύο φάσεις της έρευνας (test-retest) ελέγχθηκε με το συντελεστή ενδοταξικής συσχέτισης (intraclass correlation coefficient) για τις συνεχείς μεταβλητές, ενώ για τις κατηγορικές μεταβλητές ελέγχθηκε με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης kappa και του ελέγχου McNemar. Το ερωτηματολόγιο παρουσίασε σε γενικές γραμμές υψηλούς συντελεστές συσχέτισης όσο αναφορά τη συμφωνία των ερωτήσεων, κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου επαναληψιμότητας. Παρουσιάστηκαν κάποιες εξαιρέσεις που αφορούσαν κυρίως τρόφιμα τα οποία δεν κατανάλωναν με μεγάλη συχνότητα τα υποκείμενα ή τρόφιμα τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της μελέτης κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά αντίστοιχων μελετών. (EL)
BACKGROUND: Pregnancy is a critical period during which maternal nutrition is a key factor influencing the health of both mother and child. Despite the extended research on children nutrition, there is limited information concerning the in uterus nutrition and its effect in the development of the child. OBJESTIVE: The objective of this study was to assess the reproducibility of a 149-item Food Frequency Questionnaire (FFQ )among women in the third trimester of pregnancy. METHODS: We collected a sample of fifty seven women in their first trimester who were attending Venizeleio Hospital in the city of Heraklion between November 2006 and March 2007 .The participants in the reproducibility study completed the Food Frequency Questionnaire through interview, twice at a month interval, at the begining and the end of the third month of their pregnancy. The response rate was rather high, 91,9%. At that time three 24h recalls were collected too for future analysis. RESULTS: Means and Standard Diviations of single questions and food groups were calculated for the FFQ. Intraclass correlation was used to measure the reproducibility between the first and the second questionnaire. The Intraclass Correlation Coefficients were highest for the items consumed daily, such as coffee and as far as some single foods concerns there were some indications of seasonal reporting bias (e.g. ice cream). CONCLUSION: The level of reproducibility observed for the FFQ used in our study is within the range reported for similar instruments. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Pregnancy
Διατροφή
Επαναληψιμότητα
Prenatal Nutritional Physiological Phenomena
Nutrition
Διατροφικές έρευνες
Reproducibility
Food frequency questionnaire (FFQ)
Εγκυμοσύνη
Ερωτημοτολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων (FFQ)


Greek
English

2008-04-03


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)