Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜνημονικά ελλείμματα μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση
Memory function after traumatic brain injury

Τσαγκαράκη, Πελαγία

Οικονόμου, Η.
Σίμος, Παναγιώτης
Κοκκινάκη, Θ.

Η παρούσα εργασία μελετά το φαινόμενο των Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων (ΚΕΚ) και συγκεκριμένα τη λειτουργία της μνήμης μετά από την πρόκλησή τους. Στο πρώτο μέρος της συγκεκριμένης μελέτης επιχειρείται μια εκτενής ανασκόπηση της σχετικής υπάρχουσας επιστημονικής βιβλιογραφίας στα πλαίσια μίας ολιστικής περιγραφής του φαινομένου και των επιδράσεων του στις γνωστικές λειτουργίες του ατόμου. Σκοπός του θεωρητικού αυτού μέρους είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη στο ίδιο το φαινόμενο και τις επιπτώσεις που δύναται να έχει στην ανθρώπινη λειτουργικότητα. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας μελέτης αναλύεται το ερευνητικό σχέδιο βάσει του οποίου εξετάζονται οι υποθέσεις της συγκεκριμένης μελέτης. Προκειμένου να περιγράψουμε πιο αναλυτικά τις επιδράσεις μιας ΚΕΚ στη μνημονική λειτουργία, η έρευνα σχεδιάστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επικεντρώνεται στον εντοπισμό των μνημονικών ελλειμμάτων σε άτομα που είχαν υποστεί τέτοιου είδους τραυματισμό. Ακολουθεί περιγραφή της Μεθόδου που εφαρμόστηκε και εκτενής ανάπτυξη των αποτελεσμάτων. Βάσει των υποθέσεων και στόχων της έρευνας πραγματοποιήθηκε υπολογισμός του ποσοστού των συμμετεχόντων με ελλειμματική επίδοση σε επιμέρους δοκιμασίες ανάλογα με την ηλικία και το μορφωτικό τους επίπεδο. Επιπρόσθετα, μελετήθηκε η σχέση Επίδοσης των Συμμετεχόντων και Βαρύτητας της ΚΕΚ αλλά του χρόνου που είχε μεσολαβήσει μεταξύ ατυχήματος και αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα και οι πιθανές προεκτάσεις τους αναλύονται εκτενώς στη Συζήτηση με συνακόλουθη διατύπωση των πιθανότερων ερμηνειών τους βάσει προγενέστερων μελετών και σχετικών μοντέλων. Τέλος, γίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Ενεργός μνήμη
Traumatic brain injury
Brain Injuries
Κρανιοεγκεφαλική κάκωση
Μνήμη
Memory
Εγκεφάλου κακώσεις
Νευροφυσιολογία
Neuropsychology
Working memory


Ελληνική γλώσσα

2011-7-15


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.