Χρόνια ασθένεια : γνωστικές αναπαραστάσεις της χρόνιας ασθένειας και στρατηγικές αντιμετώπισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Χρόνια ασθένεια : γνωστικές αναπαραστάσεις της χρόνιας ασθένειας και στρατηγικές αντιμετώπισης

Παπαζαχαρίου, Ουρανία

Καραμήδας, Ευάγγελος.

Η έρευνα που πραγματοποιήσαμε απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες που πάσχουν από κάποια χρόνια ασθένεια και αφορά τις γνωστικές και συναισθηματικές αντιδράσεις των χρόνιων ασθενών και τη σχέση τους με το επίπεδο υγείας. Η έρευνα διεξάγεται από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και συγκεκριμένα από το τμήμα Ψυχολογίας. Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πως οι αντιδράσεις αυτές συνδυάζονται ,ώστε να υπάρξει καλύτερο επίπεδο υγείας και καλύτερη προσαρμογή των χρόνιων ασθενών με σκοπό να αναπτύξουμε πιο αποτελεσματικές μεθόδους στήριξής τους. Συγκεκριμένα μελετήσαμε τις γνωστικές αναπαραστάσεις για τη χρόνια ασθένεια καθώς και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν για την αντιμετώπισή τους .Επίσης, μελετήσαμε τις στρατηγικές αντιμετώπισης και την σχέση τους τις γνωστικές αναπαραστάσεις. Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να δούμε αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις γυναίκες και στους άνδρες ως προς τις στρατηγικές και τις γνωστικές αναπαραστάσεις. Οι συμμετέχοντες της έρευνας (196 άτομα) διαφορετικών ηλικιακών ομάδων κλήθηκαν να συμπληρώσουν δύο ψυχομετρικές δοκιμασίες τη κλίμακα Αντιμετώπισης Βλαβών και προβλημάτων Υγείας (ΚΑΒΠΥ) που αξιολογεί τις στρατηγικές που το άτομο χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει προβλήματα και βλάβες υγείας και το ένα ερωτηματολόγιο για τις γνωστικές αναπαραστάσεις της ασθένειας IPQ-R. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Ελληνική γλώσσα

2010


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.