Απομόνωση και χαρακτηρισμός των πρωτεϊνών ΙmpB/C του εκκριτικού συστήματος VI στο φυτοπαθογόνο Pseudomonas syringae pv. syringae

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Απομόνωση και χαρακτηρισμός των πρωτεϊνών ΙmpB/C του εκκριτικού συστήματος VI στο φυτοπαθογόνο Pseudomonas syringae pv. syringae

Μαρίνης, Δημήτρης

Κοκκινίδης, Μιχαήλ

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έλαβε χώρα στο εργαστήριο του κ. Κοκκινίδη, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ Ι, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Σκοπός ήταν μελέτη δύο πρωτεϊνών από τον οργανισμό Pseudomonas syringae pv. syringae, των ImpB και ImpC, που είναι ομόλογες των VipA και VipB αντίστοιχα, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω. Επικεντρωθήκαμε στη μελέτη μας, στον χαρακτηρισμό και στην απομόνωση των συγκεκριμένων πρωτεϊνών μέσω της έκφρασης αυτών των πρωτεϊνών, με απώτερο στόχο να αντλήσουμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε για τις αντίστοιχες πρωτεΐνες και για το εκκριτικό σύστημα στο οποίο ανήκουν. Επιπρόσθετα, σκοπός μας ήταν και η κρυστάλλωση των πρωτεϊνών, έτσι ώστε να αντλήσουμε πληροφορίες για την τριτοταγή δομή των αντίστοιχων πρωτεϊνών. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στην κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας του T6SS και στην περεταίρω άντληση πληροφοριών για αυτού το είδους τα συστήματα. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Εκκριτικά συστήματα
Κρυσταλλογραφία
Πρωτεΐνες


Ελληνική γλώσσα

2012-11-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.