Απομόνωση και χαρακτηρισμός των πρωτεϊνών ΙmpB/C του εκκριτικού συστήματος VI στο φυτοπαθογόνο Pseudomonas syringae pv. syringae

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Απομόνωση και χαρακτηρισμός των πρωτεϊνών ΙmpB/C του εκκριτικού συστήματος VI στο φυτοπαθογόνο Pseudomonas syringae pv. syringae

Μαρίνης, Δημήτρης

Κοκκινίδης, Μιχαήλ

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έλαβε χώρα στο εργαστήριο του κ. Κοκκινίδη, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ Ι, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Σκοπός ήταν μελέτη δύο πρωτεϊνών από τον οργανισμό Pseudomonas syringae pv. syringae, των ImpB και ImpC, που είναι ομόλογες των VipA και VipB αντίστοιχα, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω. Επικεντρωθήκαμε στη μελέτη μας, στον χαρακτηρισμό και στην απομόνωση των συγκεκριμένων πρωτεϊνών μέσω της έκφρασης αυτών των πρωτεϊνών, με απώτερο στόχο να αντλήσουμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε για τις αντίστοιχες πρωτεΐνες και για το εκκριτικό σύστημα στο οποίο ανήκουν. Επιπρόσθετα, σκοπός μας ήταν και η κρυστάλλωση των πρωτεϊνών, έτσι ώστε να αντλήσουμε πληροφορίες για την τριτοταγή δομή των αντίστοιχων πρωτεϊνών. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στην κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας του T6SS και στην περεταίρω άντληση πληροφοριών για αυτού το είδους τα συστήματα. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Εκκριτικά συστήματα
Κρυσταλλογραφία
Πρωτεΐνες


Greek

2012-11-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)