Προσαρμογή πολυμεσικής πληροφορίας με επίγνωση συμφραζομένων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Context-Aware Multimedia Content Adaptation Framework
Προσαρμογή πολυμεσικής πληροφορίας με επίγνωση συμφραζομένων

Τρουλλινού, Γεωργία Σπυρίδων

Πλεξουσάκης, Δημήτρης

Στη σημερινή εποχή δεχόμαστε καταιγισμό πληροφοριών από διάφορα μέσα με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Κάθε στιγμή, ένας μεγάλος αριθμός από ψηφιακά πολυμεσικά αρχεία όπως το βίντεο, η εικόνα και ο ήχος δημιουργούνται, μεταδίδονται και αποθηκεύονται. Επιπλέον, οι διαθέσιμες συσκευές, οι οποίες έχουν πρόσβαση στην πληροφορία είναι όχι μόνο πολυάριθμες αλλά και ετερογενείς. Οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους ένα μεγάλο αριθμό από διαφορετικές συσκευές, που τους παρέχουν δικτυακή υποστήριξη, ώστε να λαμβάνουν πολυμεσική πληροφορία. Συνεπώς, αναμένουν να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους και τις δυνατότητες τους, χωρίς χρονικούς περιορισμούς και από οποιαδήποτε τοποθεσία. Έτσι, καθώς η διαθεσιμότητα και η κατανάλωση της πολυμεσικής πληροφορίας διογκώνεται αλλά και σε συνδυασμό με την αύξηση της διαφορετικότητας των συσκευών, της δικτυακής υποδομής και του πλήθους παραγόντων που αφορούν τους χρήστες και το περιβάλλον τους, η πρόκληση για την δυναμική προσαρμογή του περιεχομένου αυξάνεται. Η μεταπτυχιακή αυτή εργασία αναπτύσσει την ιδέα ενός συστήματος που λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους του περιβάλλοντος και προσαρμόζει αναλόγως την πολυμεσι¬κή πληροφορία πάνω σε αυτές. Έτσι, ξεπερνώντας τυχόν προβλήματα συμβατότητας, επιτυγχάνεται η διάχυτη πρόσβαση στην πληροφορία, εξατομικεύοντας την πάνω σε κάθε χρήστη ξεχωριστά με βάση την κατάσταση και τις προτιμήσεις του. Συγκεκριμένα, μέσω ενός -ανώτερου επιπέδου- συνόλου οντολογιών προσφέρει μια περιγραφική μοντελοποίηση του περιβάλλοντος, εκμεταλλευόμενο την εκφραστικότητα της σημασιολογικής τεχνολογίας. Βασικό κομμάτι αυτής της μοντελοποίησης αποτελεί η περιγραφή της σύνθετης πολυμεσικής πληροφορίας με βάση το MPEG-7 πρότυπο. Η συλλογιστική για την διαδικασία της προσαρμογής της πολυμεσικής πληροφορίας επιτεύχθηκε από ένα πολυεπίπεδο σύνολο κανόνων απόφασης, που είναι σε ιΐέση να διαχειριστεί την καταγεγραμμένη γνώση και να κατασκευάσει ένα σχέδιο προσαρμογής. Τέλος, η προτεινόμενη προσέγγιση μπορεί να επεκταθεί σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής, προσθέτοντας συγκεκριμένες έννοιες και εισάγοντας καινούριες τεχνολογίες. (EL)
Nowadays, people become more and more absorbed with media content. A large number of digital media files such as video, image and audio are generated, transmitted and stored every single moment. Additionally, the range of devices which are available to access media content becomes both increasingly heteroge¬neous and ubiquitous too. Users can receive content through a number of devices, which provide network connectivity but they have different properties. As a result, they expect to access the information according to their preferences and abilities without paying attention to restrictions regarding the time or the location. Conse¬quently, as the availability and consumption of multimedia content increases and in conjunction with the growing heterogeneity of devices, networks, users and delivery environment factors, the challenge of real time-content adaptation arises. This thesis proposes a context-aware multimedia content adaptation framework (ADF) that achieves the targets of ubiquitous access of multimedia information and personalization to the user's situation and preferences, overcoming any com¬patibility issues. Specifically, a set of upper-level ontologies provide a descriptive modelling of the context, exploiting the expressiveness of semantic technologies. Furthermore, a fundamental part of this modelling is the description of complex composition of multimedia content based on the MPEG-7 standard. The reasoning about the adaptation process is accomplished by multi-step decision rules, which are able to manage the captured knowledge and construct an adaptation plan. Fi¬nally, the proposed approach can be extended to different application domains by adding specific concepts and introducing new technologies. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Multimedia Content
AMI


English

2012


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)