Δυναμική των μακροβενθικών βιοκοινοτήτων της παραλιακής ζώνης των αμμωδών παραλιιών της Κρήτης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Δυναμική των μακροβενθικών βιοκοινοτήτων της παραλιακής ζώνης των αμμωδών παραλιιών της Κρήτης

Παπαγεωργίου, Ναυσικά (EL)
Papageorgiou, Nausika (EN)

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας ήταν ο καθορισμός της δυναμικής των βιοκοινοτήτων και των βιολογικών αλληλεπιδράσεων στα οικοσύστημα της μέσο- και υπο- παραλιακής ζώνης των αμμωδών παραλιών μέσω της συλλογής και μελέτης δειγμάτων μακροπανίδας. Οι συγκεκριμένες ζώνες, οι οποίες δεν έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα στο χώρο της Α. Μεσογείου, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από την ερευνητική άποψη όσο και για θέματα οικολογικής διαχείρισης. Ως δειγματοληπτικές περιοχές επιλέχθηκαν τρεις παραλίες της Κρήτης με διαφορετικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και διαφορετική δυναμική. Για το σκοπό αυτό συλλέχθησαν εποχικά δείγματα σε ένα ετήσιο κύκλο. Η ανάλυση των μακροπανιδικών δεδομένων έγινε σε επίπεδο κύριων ταξινομικών ομάδων. Οι Πολυχαιτοι αποτελούν την πιο άφθονη μακροβενθική ομάδα, ακολουθούμενοι από τα Καρκινοειδή. Ανάλογα με την εποχή, την παραλία, τον δειγματοληπτικό σταθμό και με το βάθος του δείγματος στο ίζημα, η πανίδα παρουσιάζει χωρικές και χρονικές διακυμάνσεις στην αφθονία και στην σύνθεση της βιοκοινωνίας. Σε γενικές γραμμές οι μεγαλύτερες τιμές αφθονίας εντοπίζονται στα 10 πρώτα εκατοστά του ιζήματος και στις περιοχές με την μικρότερη έκθεση στον υδροδυναμισμό και την μεγαλύτερη σταθερότητα της ακτής. Η μελέτη των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων καθώς και η πληροφόρηση για την δυναμική και την βιοποικιλότητα των ακτών θεωρείται απαραίτητη σε περιοχές περιβαλλοντικής αστάθειας και ανθρωπογενών επιδράσεων, οι οποίες προέρχονται από τους πολλαπλούς χρήστες και τις χρήσεις της παράλιας ζώνης (δόμηση, τουρισμός, παράκτια έργα κ.λ.π.), για την διαχείριση της παραλιακής ζώνης. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2004-09-17
2004-07-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)