Διαλογή βιβλιοθήκης για την απομόνωση νέων ανθρώπινων γονιδίων HES και ανάλυση της έκφρασης των ήδη γνωστών σε κυτταρικές σειρές θηλαστικών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1998 (EN)
Διαλογή βιβλιοθήκης για την απομόνωση νέων ανθρώπινων γονιδίων HES και ανάλυση της έκφρασης των ήδη γνωστών σε κυτταρικές σειρές θηλαστικών

Koumbanakis, Costas A
Κουμπανάκης, Κωνσταντίνος Α

Δελιδάκης, Χρήστος

Η πλευρική αναστολή αποτελεί ένα μηχανισμό διακυτταρικής επικοινωνίας και κατά την ανάπτυξη είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία δύο ή και περισσότερων διαφορετικών κυτταρικών τύπων, από ένα πληθυσμό κυττάρων με το ίδιο αρχικά αναπτυξιακό δυναμικό. Κομβικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία παίζει η διαμεμβρανική πρωτεΐνη Notch, που δρα ως ο υποδοχέας ενός ανασταλτικού σήματος από ένα κύτταρο που έχει αποφασίσει να διαφοροποιηθεί προς τα γειτονικά του, τα οποία και αποτρέπει να ακολουθήσουν την ίδια με αυτό αναπτυξιακή πορεία, διατηρώντας τα δεκτικά στη λήψη νέων, επαγωγικών σημάτων. Στα θηλαστικά, το μονοπάτι μεταγωγής σήματος του Notch παίζει ρόλο σε διάφορες διαδικασίες κατά την ανάπτυξη, όπως η σωμιτογένεση, η νευρογένεση και η μυογένεση. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η προσπάθεια να ανιχνευτούν νέοι, άγνωστοι παράγοντες που συμμετέχουν στο σηματοδοτικό μηχανισμό, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των δύο υβριδίων στο σακχαρομύκητα. Επίσης, με μία μεθοδολογία βασισμένη στην RT-PCR, μελετήθηκε η επίδραση των ενεργοποιημένων υποδοχέων Notch 1 και 2 του ανθρώπου στα επίπεδα της μεταγραφής των ενδογενών γονιδίων της οικογένειας HES, η οποία περιλαμβάνει μεταγραφικούς καταστολείς τύπου bHLH (basic helix-loop-helix), ομόλογοι των hairy/Enhancer of split της Δροσόφιλας, οι οποίοι αποτελούν κάποιους από τους μεταγραφικούς στόχους του μονοπατιού μεταγωγής σήματος του Notch και θεωρούνται το τελευταίο στάδιό του. (EL)
Lateral inhibition is a kind of cell-cell communication and during development it is responcible for the generation of two or more different cell types from an initial population of cells with the same developmental potential. The transmembrane protein Notch plays a fundamental role in this process, acting as the receptor of an inhibitory signal that comes from a cell that has decided to differentiate towards its neighbouring cells, preventing them from adopting the same developmental fate and keeping them competent of receiving new inductive signals. In mammals, the Notch signal transduction pathway participates in several events during development, such as somitοgenesis, neurogenesis and myogenesis. In the present work we describe the effort to identificate new, unknown factors that participate in the signaling pathway, using the yeast two-hybrid system. We also describe the study of the effect of activated human receptors Notch 1 and 2 on the transcriptional levels of the endogenous genes of the HES family, via an RT-PCR based methodology. The HES gene family consists of transcriptional bHLH repressors, homologous to hairy/Enhancer of split genes of Drosophila melanogaster. These factors are some of the target genes of Notch signaling pathway and are considered as the last factors that participate in this signaling cascade. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Greek

1998-11-19
1998-11-27


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)