Μελέτη του ρόλου του υποδοχέα PD-1 στην διατήρηση της περιφερικής ανοχής

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Μελέτη βιολογικών λειτουργιών με την Μοριακή Τομογραφία Φθορισμού
Study of the role of PD-1 receptor in peripheral tolerance
Study of biological processes with fluorescence molecular tomography
Μελέτη του ρόλου του υποδοχέα PD-1 στην διατήρηση της περιφερικής ανοχής

Οικονομάκη, Αικατερίνη

Μαμαλάκη, Κλειώ

Πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση της περιφερικής ανοχής σε έναν οργανισμό παίζουν μεταξύ των άλλων και οι μη ειδικοί μηχανισμοί ενεργοποίησης των Τ λεμφοκυττάρων. Συγκεκριμένα η ισορροπία της σηματοδότησης στα Τ λεμφοκύτταρα μέσω των B7/CD28 αλληλεπιδράσεων συμβάλλει στην ρύθμιση του πολλαπλασιασμού και της επιβίωσης των Τ λεμφοκυττάρων και επομένως στην διατήρηση ή διαταραχή της περιφερικής ανοχής. Στην κατηγορία των B7/CD28 αλληλεπιδράσεων ανήκει και η PD-1/PD-L1 αλληλεπίδραση. Ο υποδοχέας PD-1 εκφράζεται στα Τ λεμφοκύτταρα μετά την ενεργοποίηση τους και έχει παρατηρηθεί ότι κατά την αλληλεπίδραση του με τους προσδέτες του μετάγει κατασταλτικά σήματα στα Τ λεμφοκύτταρα κάτι που παίζει βασικό ρόλο στην διατήρηση της περιφερικής ανοχής. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του ρόλου του PD-1 υποδοχέα στην δημιουργία και διατήρηση της περιφερικής ανοχής των CD8 T λεμφοκυττάρων σε ένα διαγονιδιακό μοντέλο στο οποίο τα CD8 T λεμφοκύτταρα βρίσκονται σε κατάσταση ανέργειας. Συγκεκριμένα στο μοντέλο αυτό εκφράζεται ο F5 TCR υποδοχέας στα CD8 T λεμφοκύτταρα, οποίος αναγνωρίζει την NP 366-374 νουκλεοπρωτεΐνη του ιού της γρίπης. Η πρωτεΐνη NP εκφράζεται ενδογενώς ως αντιγόνο εαυτού στο ίδιο ζώο. Σε αυτό το διαγονιδιακό μοντέλο τα F5 κύτταρα έχουν έρθει σε επαφή με το αντιγόνο (πρωτεΐνη NP) κατά την ανάπτυξη του ζώου με αποτέλεσμα να την αναγνωρίζουν ως αντιγόνο εαυτού και να έχουν υποστεί κλωνική απαλοιφή ή να έχουν καταστεί άνεργα. Έτσι στο διαγονιδιακό αυτό ποντίκι έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τις αποκρίσεις των άνεργων CD8 T λεμφοκυττάρων παρουσία και απουσία του υποδοχέα PD-1 στα αντιγόνα του εαυτού. (EL)
The balance between stimulatory and inhibitory signals is required for effective immune responses to pathogens and for maintaining self-tolerance. Signals through the B7/CD28 family are major regulators of this critical balance, because the pathways in the B7/CD28 family provide second signals that can regulate the activation, inhibition, and fine-tuning of T-cell responses. To the B7/CD28 family of interactions also belong the PD-1/PD-L interactions. The PD-1 receptor is inducibly expressed on T cells after their activation and delivers inhibitory signals to them. Purpose of this research is to study the role of PD-1 in the induction and maintenance of the tolerance of the CD8 T cells. In the transgenic animal that is used the CD8 T cells express a transgenic TCR receptor (F5) which specifically recognizes the NP 366-374 protein of the influenza virus. In the same animal is also expressed the NP 366-374 protein as a self antigen. As a result the F5 Tcells encounter the antigen during the development of the animal and recognize it as a normal self antigen. Therefore in the peripheral lymphoid organs F5 T cells are tolerized either by clonal deletion or anergy. In this transgenic model it is possible to follow the fate of CD8 Tcell responses to self antigens in the absence and presence of PD-1 receptor. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

transgenic model
διαγονιδιακό μοντέλο
T cells
λεμφοκύτταρα


Greek

2008-12-04


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)