Ενιαία Πλατφόρμα για Πληροφοριακά Συστήματα με Επίγνωση Θέσης: Διαχειριστής Χωρικού Περιεχομένου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοAn integrated platform for lacation-aware information systems : spatial content administrator
Ενιαία Πλατφόρμα για Πληροφοριακά Συστήματα με Επίγνωση Θέσης: Διαχειριστής Χωρικού Περιεχομένου

Καζέπης, Νικόλαος Ιωάννη

Σαββίδης, Αντώνης

Τα φορητά πληροφοριακά συστήματα με επίγνωση θέσης μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες που εξαρτώνται από τη θέση, σε χρήστες που βρίσκονται κυρίως εν κινήσει, χρησιμοποιώντας φορητές συσκευές. Η υποστήριξη τους απαιτεί ένα συνδυασμό από βασικά υποσυστήματα ή διεπαφές χρήστη, που περιλαμβάνουν υποσυστήματα δικτύου, βάσεων δεδομένων, συγγραφής περιεχομένου, παρακολούθησης συστήματος, πλοήγησης, οπτικής αναπαράστασης δεδομένων και διαμεσολαβητικά υποσυστήματα. Στην παρούσα εργασία περιγράφουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Διαχειριστή χωρικού περιεχομένου, ο οποίος διευκολύνει τη συγγραφή περιεχομένου για εκθέματα ενώ παρέχει απευθείας χειρισμό, αναπαριστώντας οπτικά τα δεδομένα πάνω σε χάρτες. Η διαδικασία της διαχείρισης αντιστοιχίζει εκθέματα με πληροφορίες περιεχομένου που ορίζονται είτε σαν σημεία ενδιαφέροντος, είτε σαν περιοχές ενδιαφέροντος οι οποίες περικλείουν πολλαπλά σημεία ενδιαφέροντος. Περιληπτικά υποστηρίζονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά: . Διαδραστικός καθορισμός σεναρίων πλοήγησης . Διαδραστική προσθήκη, διαγραφή και μετακίνηση περιοχών και σημείων ενδιαφέροντος . Αναλυτική επεξεργασία περιεχομένου, για κάθε κατηγορία, βασισμένη σε φόρμες . Χωρική επίβλεψη καταχωρήσεων περιεχομένου με χρήση χαρτών Προτείνουμε τη μετάβαση από τη συγγραφή βάσει περιεχομένου στην απευθείας διαχείριση του περιεχομένου βάσει τοποθεσίας, ως καταλληλότερο πλαίσιο για τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων με επίγνωση θέσης. Μερικά από τα πρόσθετα χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνουν: τη δημοσίευση της βάσης δεδομένων ως φορητό στιγμιότυπο στις φορητές συσκευές, την απομακρυσμένη διαχείριση περιεχομένου και την επεξεργασία και αναπαραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο και ήχος). (EL)
Mobile location-aware information systems are capable to deliver position-dependent information over a portable device for users that are primarily on the move. Their support requires a combination of core or User Interface subsystems, ranging from authoring, database, middleware, monitoring, visualization, network and navigation. In this Thesis we report the design and implementation of the Spatial content administrator facilitating the authoring of information content for exhibits visually, over area maps in a direct manipulation manner. Through the administrator, physical exhibits are associated to information content defined as information points, or information areas enclosing multiple information points. In summary, the following features are supported: . Interactive definition of navigation scenarios . Interactive addition, removal or displacement of information points and areas . Detailed form-based content editing for all information categories . Spatial supervision of information entry status over area maps We proposed a paradigm shift from content-driven authoring to context-driven direct content manipulation as more appropriate for the administration of location-aware information systems. Some of the additional features included are: mobile database publishing, remote content administration and multimedia data editing and playback (video and audio). (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Αγγλική γλώσσα

2008-12-04


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.