Η επίδραση των καλλιεργητικών συνθηκών in vitro του Πρωτόζωου παράσιτου Leishmania στην έκφραση των αντλιών εκροής φαρμάκων (PGP - 170) που εκφράζονται από το γονίδιο αντοχής MDR

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η επίδραση των καλλιεργητικών συνθηκών in vitro του Πρωτόζωου παράσιτου Leishmania στην έκφραση των αντλιών εκροής φαρμάκων (PGP - 170) που εκφράζονται από το γονίδιο αντοχής MDR

Παναγιωτάκη, Φωτεινή

Κατερινόπουλος, Χαράλαμπος Ε.
Αντωνίου, Μαρία

Το παράσιτο Leishmania είναι υπεύθυνο για την ασθένεια λεϊσμανίαση, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι στελέχη του έχουν αναπτύξει αντοχή έναντι φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου. Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της ανάπτυξης του παρασίτου Leishmania σε διάφορες συνθήκες καλλιέργειας και η διερεύνηση της πιθανότητας αυτές να επιδρούν στην αντοχή του παράσιτου έναντι φαρμάκων. Οι συνθήκες στις οποίες μελετήθηκε η αντοχή, ήταν η παρουσία και απουσία ούρων, η παρουσία 10%, 20% και 30% Fetal Bovine Serum κατά την καλλιέργεια του παρασίτου στο υγρό θρεπτικό υλικό RPMI. Ακόμα έγινε έλεγχος της επίδρασης της διατήρησης καλλιεργειών του παράσιτου στους -80oC στην αντοχή τους στα φάρμακα. Η αντοχή μελετήθηκε με τη χρήση της κυτταρομετρίας ροής όπου το ρόλο του φαρμάκου είχε η φθορίζουσα χρωστική, ροδαμίνη (Rh123). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συνθήκες καλλιέργειας: παρουσία ούρων και ποσότητα FBS που χρησιμοποιείται επηρεάζουν σημαντικά την εισροή και εκροή Rhod-123 (άρα και φαρμάκου) από τη μεμβράνη του παράσιτου μέσω των αντλιών PgP170. Αντίθετα, η φύλαξη στους -80oC δεν έχει σημαντική επίδραση στο φαινόμενο αυτό. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Greek

2015-11-20


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Πτυχιακές εργασίες*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)