Σύνθεση και θερμοχρωμικές ιδιότητες οξειδίων του Βαναδίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σύνθεση και θερμοχρωμικές ιδιότητες οξειδίων του Βαναδίου

Γιαλαμά, Νιόβη

Κυριακίδης, Γεώργιος
Μπίνας, Β.

Τα θερμοχρωμικά υλικά στερεάς κατάστασης υποβάλλονται σε μία μετάβαση ημιαγωγού-μετάλλου σε μια «κρίσιμη θερμοκρασία», Tc. Αυτή η διπλωματική εργασία ξεκινά με την περιγραφή του θερμοχρωμικού φαινομένου σύμφωνα με το οποίο οι οπτικές ιδιότητες του υλικού αλλάζουν αναστρέψιμα ως αποτέλεσμα μια αλλαγή της θερμοκρασίας. Διάφοροι τύποι του θερμοχρωμισμού θα αναφερθούν με έμφαση όμως σ’αυτόν που εμφανίζουν τα υλικά στερεάς κατάστασης. Παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές της χημείας που περιγράφουν την ηλεκτρονική δομή και τις ιδιότητες των στερεών, καθώς και την χρονολογική εξελίξη της θεωρίας πίσω από τις θερμοχρωμικές μεταβάσεις (όπως, τα αποτελέσματα των αλληλεπιδράσεων ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου και τις αλλαγές στη δομική φάση λόγω παραμορφώσεων του πλέγματος), που οδήγησε στην ανακάλυψη της μετάβασης από ημιαγωγό σε μέταλλο. Παρουσιάζεται μια εκτενής αναφορά των οξειδίων του βαναδίου με ιδιαίτερη έμφαση στο διοξείδιο του βαναδίου καθώς η θερμοκρασία μετάβασής του είναι πιο κοντά στη θερμοκρασία δωματίου σε σχέση με άλλα υλικά. Τα θερμοχρωμικά υλικά στερεάς κατάστασης μπορούν να αξιοποιηθούν σε τομείς όπως η μικροηλεκτρονική, στην αποθήκευση δεδομένων, ή σε αρχιτεκτονικό τζάμια (smart windows), και γι’ αυτόν τον λόγο απαιτείται να κατασκευαστούν ως λεπτά υμέμια για τη χρήση τους σε τέτοιες εφαρμογές. Περιγράφονται πολυάριθμες συνθετικές τεχνικές (PVD, η μέθοδος sol-gel, PLD, CVD, και APCVD AACVD), που χρησιμοπιούνται για την παρασκευή λεπτών θερμοχρωμικών υμενίων οξειδίων βαναδίου. (EL)
Solid-state thermochromic materials undergo semiconductor to metal transitions at a ‘critical temperature’, Tc. This thesis begins by describing the phenomenon of thermochromism, whereby the optical properties of a material change reversibly as a result of a change in temperature. The various different types of thermochromism will be introduced with a focus on the thermochromism exhibited by solid-state materials. The fundamental chemical principles that describe the electronic structure and properties of solids, and the chronological developments in the theory behind the thermochromic transitions (such as, the effects of electron-electron interactions and structural phase changes due to lattice distortions) that led to the discovery of the semiconductor-to-metal transition, are presented. An extensive discussion of vanadium oxides is presented with a particular focus on vanadium dioxide since its transition temperature is closest to room temperature. Solid-state thermochromic materials may be exploited in areas such as microelectronics, data storage, or intelligent architectural glazing (smart windows), thus are required to be synthesised as thin films for use in such applications. The numerous synthetic techniques (PVD, sol-gel method, PLD, CVD, APCVD and AACVD), for making vanadium oxide thermochromic thin films are also described . (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Οξείδια μετάλλων
Physical vapor deposition
Θερμοχρωμικά υλικά


Ελληνική γλώσσα

2014-07-25


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.