Υψηλή σφηνοειδής οστεοτομία κνήμης για τη θεραπεία της οστεοαρθροπάθειας του γόνατος επί ραιβογονίας. Νέα τεχνική. Κλινική και εμβιομηχανική μελέτη

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1996 (EN)
Wedge hight tibial osteotomy for the treatment of medeal compartment osteoarthrosis in varus knees. New technic. Biomechanical and clinical study
Υψηλή σφηνοειδής οστεοτομία κνήμης για τη θεραπεία της οστεοαρθροπάθειας του γόνατος επί ραιβογονίας. Νέα τεχνική. Κλινική και εμβιομηχανική μελέτη

Βαληβασάκης, Εμμανουήλ Γ (EL)
Valivasakis, Emmanouel G (EN)

Η οστεοτομία του γόνατος για τη διόρθωση των παραμορφώσεων του γόνατος, συγκαταλέγεται μεταξύ των παλαιότερων ορθοπεδικών επεμβάσεων (Mayer 1853, Volkman 1875, Listera MacEvans 1878, Jones Lowett 1924).Μελετώντας επισταμένα εμβιομηχανικά τεχνικά και κλινικά τον τρόπο δράσης της οστεοτομίας πολλοί ερευνητές και αναγνωρισμένοι χειρουργοί συνέβαλαν στην εξέλιξη αλλά και στην επιστημονική εδραίωση της μεθόδου με κύριο στόχο τη βελτίωση του άλγους και της ποιότητας ζωής των ασθενών, κυρίως εκείνων με μονοδιαμερισματική οστεοαρθροπάθεια του γόνατος.(Gariepy, Coventry, Insall, Macintosh, Kattelcamp, Benzamin, Maquet, Paweis,Kapandyl & Morison).Η υψηλή σφηνοειδής οστεοτομία κλειστής γωνίας της κνήμης με ειδική τεχνική συγκράτησης "επινοήσεως Α.Ρενιέρη" εφαρμόστηκε (χρησιμοποιώντας τα κριτήρια Coventry) σε 56 ασθενείς συνολικά σε 66 γόνατα. Επίσης πραγματοποιήθηκε εμβιομηχανική πειραματική μελέτη για την επιβίωση της σταθερότητας της οστεοτομίας και της αντοχής του υλικού συγκράτησης (EL)
Μετάφραση περίληψης σε γλώσσα: ENG : The hight tibial Osteotomy has been established as a method of choice, giving satisfactory results in treating patients with osteoarhrosis of the medial knee compartment, by correcting the varus deformity.Using Coverty's strict criteria for our patients we performed close wedge high tibial osteotomy to correct varus deformity of the knee in 56 patients (totaly 66 osteotomies), appling the internal fixation system as described by "A.Renieris".Biomechanic experimental study performed included axial compression exceeding 350 Kp and torsion up to 13 degrees. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


1996-08-01
1997-06-6


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)