Εξευρωπαισμός και νέες μορφές διακυβέρνησεις : η κοινωνική διάσταση της απασχόλησης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2010 (EN)
Εξευρωπαισμός και νέες μορφές διακυβέρνησεις : η κοινωνική διάσταση της απασχόλησης

Κούγιας, Κωνσταντίνος

Χιωτάκης, Στέλιος
Χρυσοχόου, Δημήτρης
Λάβδας, Κωνσταντίνος

Όταν θεσπίστηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση το 1997 με στόχο να συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους που τελούσε υπό διαρκή πίεση εξαιτίας ενός ταχύτατα μεταβαλλόμενου σύνθετου παγκόσμιου περιβάλλοντος, η κριτική που δέχθηκε κινήθηκε σε δύο διαμετρικές θέσεις. Αφενός εθεάθη ως ένα καινοτόμο εργαλείο δημόσιας πολιτικής, που ευνοεί τη διάχυση μάθησης, την πολυεπίπεδη συμμετοχή, την ευελιξία και το συντονισμό των πολιτικών απασχόλησης, προωθώντας ένα νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για την απασχόληση και αφετέρου προσεγγίστηκε με σκεπτικισμό, θεωρούμενη ως ένα αναποτελεσματικό εργαλείο πολιτικής, με περιορισμένη δεσμευτικότητα που κινείται στη λογική του ελάχιστου κοινού παρανομαστή. Δέκα και πλέον χρόνια από την θέσπιση της στρατηγικής, η παρούσα μελέτη στοχεύει να εξετάσει συγκριτικά την εγκυρότητα των παραπάνω ισχυρισμών στα εθνικά παραδείγματα της Ιταλίας και της Σουηδίας. Συνδυάζοντας την έννοια του εξευρωπαϊσμού με τις θεωρητικές προτάσεις του νεο-θεσμισμού και της διακυβέρνησης δικτύων, μελετάται η οργάνωση και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση στο εσωτερικό των κρατών μελών και αξιολογούνται οι επιπτώσεις της μέσα από το πρίσμα ενός αξιακού και επιχειρησιακού εξευρωπαϊσμού των πολιτικών απασχόλησης. (EL)
When the European Employment Strategy was launched in 1997 in order to contribute to the modernisation of European welfare state which was pressurized due to a rapidly changing environment, it received mixed reviews. For the proponents, the European Employment Strategy was an innovative tool for policy learning, multilevel and multi-actor policy making which promoted flexibility and coordination of national employment policies. For the sceptics, in turn, the European Employment Strategy was an ineffective tool with limited bindingness, oriented towards the lowest common denominator. More than ten years later after the adoption of the strategy, this study aims to comparatively examine the validity of these arguments in Italy and Sweden. The study combines the concept of Europeanization with the theoretical assertions of new institutionalism and network governance in order to examine the organisation and the implementation of the European Employment Strategy at domestic level and evaluates the impacts of this process under the lens of a value-driven and market-oriented Europeanization of employment policies. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


Greek

2010


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης--Διδακτορικές διατριβές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)