Η επίδραση των γνωστικών λαθών στις γνωστικές αναπαραστάσεις καρδιοπαθών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η επίδραση των γνωστικών λαθών στις γνωστικές αναπαραστάσεις καρδιοπαθών

Χαραλαμποπούλου, Γεωργία

Ε. Καραδήμας

Οι χρόνιες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων και των καρδιαγγειακών παθήσεων, φέρνουν το άτομο αντιμέτωπο με μια σειρά αλλαγών σε βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο ασθενής πρέπει να διαχειριστεί τις αλλαγές που επιφέρει η ασθένεια στο σώμα του και τη λειτουργικότητά του, δυσάρεστα συναισθήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν αλλά και αλλαγές στην κοινωνική του ζωή. Το άτομο επιστρατεύει κάποιες στρατηγικές ώστε να διαχειριστεί αυτές τις αλλαγές. Σύμφωνα με το Μοντέλο της Κοινής Λογικής , αυτές οι στρατηγικές αντιμετώπισης καθορίζονται από τις γνωστικές και συναισθηματικές αναπαραστάσεις που σχηματίζει το άτομο στην προσπάθειά του να κατανοήσει την ασθένειά του. Κατά τη γνωστική επεξεργασία των πληροφοριών σημειώνονται κάποια σφάλματα , τα οποία αναφέρονται ως γνωστικά λάθη · με αυτή την έρευνα προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε αν αυτά τα λάθη στον τρόπο σκέψης επηρεάζουν τον τρόπο που ο ασθενής αντιλαμβάνεται την ασθένειά του. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 60 καρδιοπαθείς , στους οποίους χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια για τη μέτρηση της αντίληψης της ασθένειας και τη μέτρηση των γνωστικών λαθών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα γνωστικά λάθη φαίνεται να σχετίζονται αρνητικά με τον προσωπικό έλεγχο του ασθενή στην καρδιοπάθεια , τον έλεγχο της θεραπείας στην ασθένεια αλλά και με την κατανόηση της ασθένειας. Παράλληλα, μηδενική συσχέτιση εμφανίστηκε ανάμεσα στα γνωστικά λάθη και το χρονοδιάγραμμα της ασθένειας, τις συνέπειές της, το κυκλικό χρονοδιάγραμμα, τις συναισθηματικές αναπαραστάσεις αλλά και την ηλικία του ασθενή και τα χρόνια που νοσεί. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Καρδιοαγγειακές νόσοι
Γνωστικές αναπαραστάσεις
Γνωστικά λάθη
Μοντέλο κοινής λογικής


Ελληνική γλώσσα

2013


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.