Επίδραση νανοσωματιδίων (μετάλλων και οξειδίων μετάλλων) στην in vitro και in vivo κυτταρική ανάπτυξη και τοξικότητα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Effect of (metal and metal oxides) nanoparticles on in vitro and in vivo celll growth and toxicity
Επίδραση νανοσωματιδίων (μετάλλων και οξειδίων μετάλλων) στην in vitro και in vivo κυτταρική ανάπτυξη και τοξικότητα

Ζάχου Σταυρούλα

Στρατάκης, Εμμανουήλ
Τσατσάκης, Αριστείδης

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην επιστήμη των νανοϋλικών σηματοδoτούν μια νέα εποχή στον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής με προσδοκία την σημαντική συμβολή τους στον τομέα της Υγείας. Ωστόσο, πολλά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των νανοσωματιδίων έχουν προκύψει εξαιτίας των πολυάριθμων ιδιοτήτων που εμπλέκονται στην τοξικότητά τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ίδιοι οι παράγοντες που καθιστούν τόσο ξεχωριστές τις ιδιότητες των νανοσωματιδίων θα μπορούσαν επίσης να είναι υπεύθυνοι για την ενδεχόμενη τοξικότητά τους. Λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση, για την οποία προορίζονται τα νανοϋλικά, καθώς και την ακούσια έκθεση του πληθυσμού σε αυτά, είναι επιτακτική ανάγκη να διερευνηθεί σε βάθος η ασφάλειά τους στα βιολογικά συστήματα. Στην παρούσα εργασία αρχικά περιγράφονται γενικές έννοιες όπως η νανοτεχνολογία και τα νανοσωματίδια, αναφέρονται οι τάσεις και οι εφαρμογές αυτών και στη συνέχεια εξετάζονται μία προς μία οι βασικές φυσικοχημικές ιδιότητες των νανοσωματιδίων μετάλλων και οξειδίων μετάλλων όπως το μέγεθος, η επιφάνεια, το σχήμα, το φορτίο, η κρυσταλλικότητα, η συσσωμάτωση και η διαλυτότητα και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο αυτές επηρεάζουν την ανάπτυξη και τοξικότητα των κυττάρων. (EL)
Rapid developments in the science of nanomaterials mark a new era in the field of Biomedical Engineering with questionable consequences in public health. As a result, significant issues about the safety of nanoparticles have arisen because of the numerous properties that are associated to toxicity. Several studies have shown that the same factors that make nanoparticle properties so special could also be responsible for their possible toxicity. Considering the applications of nanomaterials, as well as accidental exposure of the population, it is imperative to explore in depth their safety in biological systems. In this work, first we describe the importance of nanotechnology, we analyze potential trends and applications of nanoparticles and then review the correlation of basic physicochemical properties of metal and metal oxide nanoparticles, such as size, surface, shape, charge, crystallinity, agglomeration, solubility with growth and cell toxicity. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Nanotechnology cytotoxicity
Νανοτεχνολογία
Physicochemical properties


Greek

2017-03-29


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)