Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1935

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share



Book (EN)

1936 (EN)
Statistical Yearbook of Greece 1935
Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1935

General Statistical Service of Greece
Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

Περιέχει λίστα με Δημοσιεύματα της Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (EL)
Contains list with the Principal Publications of the General Statistical Service of Greece (EN)

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ελλάδα - Στατιστική (EL)
Greece - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

1936


Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
General Statistical Service of Greece (EN)

Athens



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)